„Razem z rzemiosłem w niezwykłą podróż” – staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych – projekt realizowany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu.

W ramach współpracy z Dolnośląska Izbą Rzemieślniczą we Wrocławiu uczniowie kształcący się w zwodach fryzjer, kucharz i piekarz mieli możliwość uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Razem z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”.

Warunkiem udziału było przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z kompletem dokumentów, a następnie pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. Rozmowa ta odbywała się w języku niemieckim jak również w języku angielskim i miała na celu zbadanie umiejętności językowych oraz zakresu wiedzy związanej z zawodem.

Do projektu zakwalifikowały się następujące osoby:

Wojciech Młynarczyk – zawód piekarz – staż 01.05. – 12.05.2017 Ostritz – Niemcy

Hubert Nowak – zawód kucharz – staż 09.10. – 20.10.2017 Drezno – Niemcy

Weronika Braun – zawód kucharz – staż 09.10. – 20.10.2017 Drezno – Niemcy

Weronika Rudyk – zawód fryzjer – staż 09.10. – 20.10.2017 Drezno – Niemcy

Angelika Kuczyńska – zawód fryzjer – staż 09.10. – 20.10.2017 Drezno – Niemcy

W ramach projektu wyżej wymienieni uczniowie odbędą dwutygodniowy staż w zagranicznym zakładzie rzemieślniczym. Podczas stażu zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, poznają inne rozwiązania branżowe, inne technologie, inny sposób i kulturę pracy, a także zaznajomią się zasadami zakładania działalności gospodarczej w krajach UE. Dodatkowo udoskonalą swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego i branżowego poprzez udział w kursie językowym przed wyjazdem (21 godzin) oraz podczas odbywania już samego stażu.

Należy zaznaczyć, ze wszystkie koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach projektu, a sami uczestnicy otrzymają dodatkowo kieszonkowe.