W dniu 28.11.2017r. odbyło się uroczyste podsumowanie miesięcznego stażu młodzieży w Walencji i Sewilli. Był to dziesiąty projekt staży zrealizowany w ramach programu ERASMUS+, wcześniej pod nazwą Leonardo da Vinci. Łącznie staż zagraniczny odbyło aż 410 uczniów w tym 77 uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie.

Na uroczystość podsumowania przybyli zaproszeni goście tj. Starosta Powiatu Polkowickiego Pan Marek Tramś, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów pan Franciszek Skibicki, Członkowie Zarządu Powiatu Polkowickiego pan Henryk Czekajło i pan Roman Kowalski oraz Radna Powiatu Polkowickiego pani Beata Rolska,  przedstawiciele zakładów: Volkswagen Motor Polska w Polkowicach Dział Szkoleń i Rozwoju pani Renata Kołtowska-Dyrcz i pani Joanna Zdulska-Denko, Przewodniczący OZ NSZZ „Solidarność” pan Włodzimierz Broda oraz zakładu Sitech w Polkowicach pani Anna Laprus specjalista ds. rozwoju personalnego. Wśród przybyłych gości znaleźli się  także wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Chocianowie pani Urszula Ślipko oraz uczniowie ostatnich klas Gimnazjum z nauczycielem i oczywiście rodzice uczniów technikum, którzy przebywali na stażu w Hiszpanii. Na uroczystości obecni byli także Dyrekcja szkoły, nauczyciele i oczywiście uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie.

Pani Małgorzata Tarasiuk jako koordynator projektu o nazwie „Staż zagraniczny szansą na lepszy start zawodowy” opracowała broszurkę ze stażu, którą otrzymali zaproszeni goście i przedstawiła w czasie podsumowania szczegółowy raport z przebiegu realizacji projektu. Następnie wszyscy mieli przyjemność obejrzeć prezentacje na temat przebiegu stażu w Walencji i Sewilli, którą przygotowała pani Małgorzata Tarasiuk przy współpracy z panem Wojciechem Wróblem. Oczywiście był też czas dla uczestników stażu, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach i pochwalić się zdobytymi umiejętnościami w dziedzinie napraw i serwisowania samochodów, obróbki metalu oraz obsługi prestiżowych hoteli. Uczestnicy i uczestniczki stażu opowiadali również o zrealizowanym programie kulturowym, o zwiedzaniu i spędzaniu wolnego czasu. Nie obyło się bez podziękowań dla opiekunów grup. Na koniec jeszcze wszyscy uczestnicy otrzymali Certyfikaty z wyszczególnionymi umiejętnościami potwierdzone przez partnerów projektu, Certyfikaty z Kursu Językowego oraz przygotowane i potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass międzynarodowe dokumenty Europass Mobilność. Wszystkie dokumenty były dwujęzyczne.

Również tego dnia podsumowano pobyt uczniów na międzynarodowej wymianie kulturowo-językowej „Media is the Future” w Luksemburgu w ramach projektu Erasmus+. Po krótkiej prezentacji uczestnicy wymiany podzielili się swoimi wrażeniami z udziału w tym projekcie. Uroczystość podsumowania stażu została nagrana i udokumentowana w formie zdjęć. Po uroczystości wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez wdzięcznych rodziców.