Archiwa

Miesięczne archiwum: październik 2020

Archiwa

Ogłoszenie o zamówieniu – Usługi

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.8)
na:
1. Świadczenie usług przeprowadzenia kursów specjalistycznych dla uczniów
2. Świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli kształcenia zawodowego
W ramach projektu pn.: „Akademia zawodowców w Powiecie Polkowickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

Komunikat Dyrektora ZS w Chocianowie w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych od 26 października 2020r.

Komunikat nr 3/10/2020
Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie
z dnia 24  października 2020r.
w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych od  26 października 2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz  na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. informuję, że:

 1. W okresie od 26 października do 08 listopada 2020r. kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych w szkole dla klas 4- tych mechatronicznych  technikum i 3-ciej branżowej szkoły I stopnia zostaje zawieszone.
 2. Wszystkie zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół od 26 października do 08 listopada realizowane są zdalnie.
 3. Planowane praktyki zawodowe uczniów Technikum u pracodawców w formie bezpośredniego uczestnictwa zostają zawieszone.
 4. Uczniowie Branżowej szkoły I stopnia będący  młodocianymi pracownikami w okresie od 24 października do 8 listopada są zwolnieni z zajęć praktycznych u pracodawców.
 5. Wychowawców w/w klas technikum  i branżowej szkoły I stopnia zobowiązuję do powiadomienia uczniów o zmianie organizacji zajęć i powrocie do zdalnego nauczania ( zajęcia praktyczne zaplanowane od 26 października w szkole)

Krystyna Zborowska
wicedyrektor
Zespołu Szkół w Chocianowie

Komunikat Dyrektora ZS w Chocianowie

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 19 listopada Zespół Szkół w konsekwencji znalezienia się w strefie czerwonej przeszedł na tryb pracy zajęć zdalnych z uczniami z możliwością bezpośredniego kształcenia  praktycznego w przedmiotach zawodowych. Na czas pracy szkoły w trybie zdalnym obowiązują procedury funkcjonowania Zespołu Szkół w Chocianowie stanie zagrożenia epidemicznego. Proszę wszystkich o zapoznanie się z nimi.

W związku z nałożonym na szkołę obowiązkiem monitorowania ilości zachorowań uczniów lub  objęciem kwarantanną zwracam się do Państwa oraz uczniów pełnoletnich o zgłaszanie na bieżąco wychowawcom w/w przypadków.

 Dyrekcja szkoły

Praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne w strefie czerwonej

TECHNIKUM:

 • Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa.
  Realizacja praktyk bez zmian chyba, że pracodawca w związku z sytuacją pandemii na terenie jego zakładu pracy zdecyduje inaczej.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • Ograniczeniem nie są objęci młodociani pracownicy będący uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców.
  Zajęcia praktyczne u pracodawcy są realizowane bez zmian.
 • Dokształcanie teoretyczne, czyli tzw. kursy, w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie czerwonej- nauka będzie realizowana na odległość.

Kartka dla nauczyciela

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Chocianowie wspiera i dziękuje swoim nauczycielom za trud nauczania w czasie pandemii koronawirusa. Wykonane przez uczniów kartki z życzeniami trafiły do pedagogów Zespołu Szkół w Chocianowie w przeddzień rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Czytaj dalej Kartka dla nauczyciela

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem