Wyjaśnienia zamawiającego, dot. projektu „Praktycznie to umiem – przygotowanie zawodowe uczniów do potrzeb rynku pracy”