Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu w dniu 26 maja 2017 r. w godz.8.00-15.00 dostarczy dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w specjalnej przesyłce kurierskiej.
Zapraszam do odbioru Dyplomów Technika do sekretariatu od 29 maja.

Absolwenci, którzy będą zdawać egzamin w sesji maj-lipiec 2017 r., dyplomy otrzymają 25 sierpnia.