W dniu dzisiejszym, w Zespole Szkół nr XIV we Wrocławiu, odbyła się uroczysta gala wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Naszą szkołę reprezentowała, już po raz drugi, uczennica Technikum Logistycznego – Agata Górak.

Stypendium jest przyznawane uczniom, którzy uzyskali wybitne osiągnięcia w nauce. Agata uzyskała wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen za wyniki w nauce na poziomie 5,50.
Dyplom oraz gratulacje składał Agacie p. Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty, życząc jej dalszych sukcesów. Jesteśmy dumni mając taką uczennicę w swoim gronie.