Logo: Edukacja EkologicznaLogo: Zespół Szkół w Chocianowie

W dniach 12 – 13 października 2016 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”. Działanie realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2016. Zajęcia współfinansowane przez Powiat Polkowicki. W warsztacie udział wzięło trzynaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TT. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy przejeżdżając przez miejscowości: Chocianów – Pasternik – Modła – Gromadka. Trasa wiodła licznie występującymi na tych terenach szlakami turystycznymi, były to m.in. czerwony i niebieski szlak rowerowy, zielony i żółty szlak turystyczny, szlak św. Jakuba. Po drodze młodzież mogła podziwiać przyrodę Borów Dolnośląskich z licznymi pomnikami przyrody m.in. drzewa dębu szypułkowego i lipy. Jeszcze tego samego dnia wieczorem odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu aktywnej turystyki z jej ekologicznymi aspektami.

Kolejny dzień warsztatów to droga powrotna do Chocianowa oraz obcowanie z przyrodą rezerwatu przyrody „Uroczysko Czarne Stawy”. Uczniowie przejechali łącznie około 50 km w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (niska temperatura i padający deszcz) co zasługuje na słowa uznania.

W trakcie trwania całych zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania alternatywnych, dla pojazdów spalinowych, sposobów przemieszczania się.