Profil autora: Krystyna Zborowska

Krystyna Zborowska

Stanowisko: Wicedyrektor szkoły, Doradztwo zawodowe

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie w sprawie zmiany terminu ferii zimowych oraz Kalendarza Roku Szkolnego 2020/2021.

Komunikat nr 1/12/2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie
z dnia 01.12.2020r.

w sprawie przedłużenia terminu zdalnego nauczania, zmiany terminów ferii zimowych i innych terminów kalendarza roku szkolnego 2020/2021 od dnia 30.11.2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół informuje , że:

 1. Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Chocianowie zostaje przedłużone do 3.01.2021r.
 2. Zmianie ulega Kalendarz Roku Szkolnego w następujących terminach:
 3. Terminy ferii: Ferie zimowe 04 -17 styczeń 2021r.
 4. Czas trwania semestrów: I semestr– Klasy IV -te technikum – bez zmian;
 • Klasy I-III technikum i BSzIS-  09.2020– 29.01.2021r.
 • II semestr– Klasy IV-te technikum-bez zmian
 • Klasy I-III technikum i BSzIS- 01.02.2021r.- 05.2021r.
 1. Terminy wystawienia ocen: I semestr-  Klasy IV-te – bez zmian
 • Klasy I-III technikum i BSzIS – 20 stycznia 2021
 1. Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna I semestru dla klas  I-III technikum i Branżowej Szkoły I stopnia – 27.01.2021r.
 2. Terminy pozostałych zaplanowanych działań w Kalendarzu Roku Szkolnego II semestrze nie ulegają zmianie.

Pełny Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021 uwzględniający  powyższe zmiany został zamieszczony na stronie www szkoły w zakładce: informacje/dokumenty.

 

 Krystyna Zborowska
wicedyrektor
Zespołu Szkół w Chocianowie

 

Zebrania z rodzicami dla klas 4-tych

Przypominamy , że zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w środę 18.11.2020r. o godz. 17.00 odbędą się zebrania online z rodzicami uczniów klas 4-tych. Wychowawcy będą oczekiwać na Państwo na platformie Teams tworząc spotkanie klasy.  Na „Teamsach” Państwa dzieci otrzymają powiadomienie od wychowawcy o spotkaniu klasy i z ich konta mogą Państwo dołączyć się do zebrania z wychowawcą. Jest to ostatnie zebranie przed wystawieniem ocen semestralnych, tak więc w e-dzienniku wystawione zostaną oceny proponowane oraz zagrożenia oceną niedostateczną. Dyrekcja oraz pozostali nauczyciele uczący klasę, będą w tym czasie, w dyżurnym kontakcie z Państwem  na poczcie e-dziennika.

Komunikat Dyrektora ZS w Chocianowie dla wszystkich uczniów oraz ich rodziców/opiekunów

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół  w Chocianowie dla wszystkich uczniów oraz ich rodziców/opiekunów

Od poniedziałku tj.02.11.2020r. nauczyciele Zespołu  Szkół w Chocianowie dla lepszej jakości kształcenia rozpoczynają nauczanie online na Platformie Office 365, Teams. Uczniowie otrzymali linki od wychowawców do zalogowania się na powyższej platformie.

Zarządzeniem Dyrektor szkoły zajęcia lekcyjne online dla zachowania higieny pracy ucznia, zostają skrócone i do odwołania  będą trwały – 30 min. Od następnego tygodnia tj. 09.11.2020r. kontroli będzie podlegała  indywidualna  frekwencja ucznia na zajęciach online wraz z adnotacją w e-dzienniku.

Jeśli mają Państwo trudności ze sprzętem komputerowym proszę o informację do wychowawcy klasy. Przypominam, że szkoła może zapewnić pomoc techniczną w formie wypożyczenia sprzętu, bądź zapewnienia uczniowi w budynku szkoły warunków do realizacji zdalnego uczenia się.

 

Krystyna Zborowska
wicedyrektor
Zespołu Szkół w Chocianowie

Komunikat Dyrektora ZS w Chocianowie w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych od 26 października 2020r.

Komunikat nr 3/10/2020
Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie
z dnia 24  października 2020r.
w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych od  26 października 2020r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. oraz  na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. informuję, że:

 1. W okresie od 26 października do 08 listopada 2020r. kształcenie praktyczne w formie zajęć praktycznych w szkole dla klas 4- tych mechatronicznych  technikum i 3-ciej branżowej szkoły I stopnia zostaje zawieszone.
 2. Wszystkie zajęcia lekcyjne w Zespole Szkół od 26 października do 08 listopada realizowane są zdalnie.
 3. Planowane praktyki zawodowe uczniów Technikum u pracodawców w formie bezpośredniego uczestnictwa zostają zawieszone.
 4. Uczniowie Branżowej szkoły I stopnia będący  młodocianymi pracownikami w okresie od 24 października do 8 listopada są zwolnieni z zajęć praktycznych u pracodawców.
 5. Wychowawców w/w klas technikum  i branżowej szkoły I stopnia zobowiązuję do powiadomienia uczniów o zmianie organizacji zajęć i powrocie do zdalnego nauczania ( zajęcia praktyczne zaplanowane od 26 października w szkole)

Krystyna Zborowska
wicedyrektor
Zespołu Szkół w Chocianowie

Komunikat Dyrektora ZS w Chocianowie

Szanowni Rodzice, Drodzy uczniowie

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 19 listopada Zespół Szkół w konsekwencji znalezienia się w strefie czerwonej przeszedł na tryb pracy zajęć zdalnych z uczniami z możliwością bezpośredniego kształcenia  praktycznego w przedmiotach zawodowych. Na czas pracy szkoły w trybie zdalnym obowiązują procedury funkcjonowania Zespołu Szkół w Chocianowie stanie zagrożenia epidemicznego. Proszę wszystkich o zapoznanie się z nimi.

W związku z nałożonym na szkołę obowiązkiem monitorowania ilości zachorowań uczniów lub  objęciem kwarantanną zwracam się do Państwa oraz uczniów pełnoletnich o zgłaszanie na bieżąco wychowawcom w/w przypadków.

 Dyrekcja szkoły

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem