Logo: Fundusze Europejskie: Program RegionalnyLogo: Dolny Śląsk

Informujemy, ze projekt Nr: RPDS.07.02.01-02-0027/16, „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej” został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów, spełnił bowiem wszystkie kryteria formalne i merytoryczne zawarte w „Kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” i otrzymał dofinansowanie w kwocie 1990 522,60zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na doposażenie następujących pracowni w Zespole Szkół w Chocianowie:

  • Pracownia Informatyczna: wymiana 15 stanowisk komputerowych (komputer, monitor oraz dodatkowe akcesoria takie jak myszka i słuchawki ze zintegrowanym mikrofonem), dodatkowo zostanie zakupione 15 tabletów, system operacyjny dla każdego stanowiska komputerowego, pakiet biurowy i pakiet graficzny.
  • Doposażenie Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania Obrabiarek CNC pod kontem programowania obrabiarek sterowanych numerycznie – planowany jest zakup komputerów wraz z oprogramowaniem i dodatkowym osprzętem , zakup frezarki wraz z oprogramowaniem i narzędziami frezarskimi, nakładkami na trenażery, zakup robota przemysłowego, zakup drukarki 3D oraz klimatyzatora wraz z osprzętem.
  • Wyposażenie Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji w stanowiska z zakresu hydrauliki i elektro hydrauliki. Wyposażenie obejmuje: zestawy laboratoryjne – stacja eksperymentalna do podstaw hydrauliki, stacja eksperymentalna do podstaw elektrohydrauliki.
  • Wyposażenie pracowni turystyki: Tablica interaktywna , drukarka laserowa, projektor multimedialny, komputery stacjonarne szt. 20 z oprogramowaniem do obsługi turystycznej, programem finansowo-księgowym, oprogramowaniem do obsługi gości w obiekcie hotelarskim, oprogramowaniem do planowania menu zgodnie z zamówieniami, planowania i organizowania pracy kelnera, kalkulacji proponowanych zestawów, rozliczania produkcji, planowania, rozliczania i zarządzania gastronomią. Zestaw do obsługi gości w restauracji/barze w skład, którego wchodzą: profesjonalny ekspres do kawy, zestaw filiżanek, Mobile Vip Bar, zestaw barmański, zestawy Gastro Pos.

Należy zaznaczyć, ze dzięki pozyskanemu doposażeniu znacząco podniesie się jakość kształcenia uczniów w Zespole szkół w Chocianowie, a szczególnie na kierunkach technik mechatronik i technik obsługi turystycznej.