„Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie:
Zadanie 2: Dostawa i wyposażenie Pracowni Informatycznej w ramach Działania 2, Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania Obrabiarek CNC w ramach Działania 3, Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji w ramach Działania 4 oraz Pracowni Turystyki w ramach Działania 5  w sprzęt komputerowy”
w ramach realizacji projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

bzp_uzp_gov_pl_zp400podgladopublikowanego_aspx.pdf (PDF – 111 kB)
SIWZ zad.2 04.06.2018.pdf (PDF – 1 MB)
SIWZ zad.2 04.06.2018.docx (DOCX – 249 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11 czerwca 2018 r.) (PDF – 22 kB)
zmiana SIWZ.pdf (11 czerwca 2018 r.) (PDF – 71 kB)
wyjasnienie siwz 12.06.2018.pdf (12 czerwca 2018 r.) (PDF – 1 MB)
ogłoszenie o zmianie 14.06.2018.pdf (14 czerwca 2018 r.) (PDF – 22 kB)
Wyjaśnienia 14.06.pdf (14 czerwca 2018 r.) (PDF – 698 kB)
Informacja z otwarcie zad. 2 (19 czerwca 2018 r.) (PDF – 471 kB)
Sprostowanie informacji zad.2 (22 czerwca 2018) (PDF – 507 kB)
Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej (2 sierpnia 2018 r.) (PDF – 2 MB)