W naszej szkole rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko”. Program realizowany jest dzięki  współpracy z Powiatem Polkowickim, który dodatkowo współfinansuje działania ujęte w programie.

W 2018 roku zaplanowano do przeprowadzenia trzynaście różnego rodzaju warsztatów edukacyjnych, skierowanych do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Zajęcia te mają za zadanie przede wszystkim podnosić poziom wiedzy nt ochrony środowiska oraz kształtować postawy proekologiczne młodzieży.

Partnerzy szkoły wspierający działania edukacji ekologicznej:

Nadleśnictwo Chocianów

  • Polski Związek Wędkarski Koło „Sazan” w Chocianowie
  • AG EKO Lubin
  • Reba S.A. Warszawa
  • PTH Technika Gliwice
  • Greenfone Sp. z o.o. Warszawa