Rozwój przemysłu prowadzi do rozwoju w regionie turystyki biznesowej, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju lokalnej branży hotelarsko turystycznej, nowych miejsc pracy i rosnącego zapotrzebowania na dobrze wykształconych pracowników.

Dzięki współpracy Zespołu Szkół z lokalnymi przedsiębiorstwami branży hotelarsko turystycznej nasi absolwenci, którzy ukończyli technikum obsługi turystycznej w kwietniu 2017 to jest: Michał Kulczyk, Agata Janikowska, Paulina Choma, Sylwia Urbaniak uzyskali zatrudnienie w: Lubinpex Sp. z o.o., Hotel Baron***Lubin, Aqua Hotel***Polkowice. Swoja prace wykonują w sektorze recepcji i restauracji.

Jest to z pewnością informacja, że poziom kształcenia opierający się na zdobywaniu doświadczenia praktycznego podczas licznych praktyk i staży w Polsce jak i za granicą, a także teoretycznego ze szczególnym naciskiem na język obcy sprawdza się i pozwala na przygotowanie absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy.

Należy również zaznaczyć, że poziom kształcenia zostanie jeszcze podwyższony, dzięki pozyskanym funduszom unijnym na doposażenie pracowni turystycz