Absolwenci mogą zgłaszać się do sekretariatu szkoły po odbiór dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.