Category Archives
Kategorie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja zima 2023

Harmonogramy egzaminów zawodowych w sesji – Zima 2023:

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu pisemnego.

Część pisemna

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja - zima 2023r. część pisemna (DOCX – 16 KB)

Część praktyczna

Harmonogram egzaminów zawodowych sesja - zima 2023 r. część praktyczna (DOCX – 17 KB)

 

Grupowe ubezpieczenie  NNW uczniów Zespołu Szkół w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice
Na bieżący rok szkolny Rada Rodziców dokonała wyboru oferty ubezpieczenia grupowego NNW uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie. Ubezpieczycielem zostało Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wiener.
Nr polisy: PWC 113371
Składka ubezpieczeniowa ubezpieczenia na cały rok szkolny dla 1 ucznia wynosi 55 zł. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko w rodzinie, składka drugiego i następnego dziecka wynosi 55%  kwoty przypadającej na 1 ucznia.
Agentem Towarzystwa pośredniczącym do kontaktu z klientem w przypadku zgłaszania szkody jest pani Wanda Kędzierska, prowadząca działalność przy ul. Ratuszowa 7,  tel. kontaktowy : 607 241 459.
Termin wpłaty do 20.10.2022r. (wpłaty do  wychowawców klas). W zakresie ubezpieczenia jednorazowej składki wchodzą świadczenia podstawowe oraz świadczenia dodatkowe podane w poniższym pliku.

Wiener Vienna Insurance Group - świadczenia podstawowe i dodatkowe (PDF – 2 MB)

Zebrania dla rodziców uczniów klas 1-wszych i 4-tych

Szanowni Rodzice
Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły na nowy rok szkol. 2022/2023  w najbliższą środę tj. 07.09.2022r. o godz. 16.30  odbędą się  pierwsze zebrania dla rodziców uczniów  klas 1-wszych technikum i branżowej szkoły I stopnia.
O godz. 17.00
na spotkania z wychowawcami zapraszamy rodziców uczniów klas 4-tych -maturalnych (technikum po gimnazjum).

Zebrania rozpoczną się powitaniem na hali sportowej przez  Dyrekcję Zespołu Szkół, a następnie wychowawcy poprowadzą spotkania w pracowniach wg  grafiku spotkań.

Na spotkania proszę przyjść bez oznak chorobowych zachowując zalecane środki ostrożności przed zarażeniem się Covid-19 zgodnie z obowiązującą w Zespole Szkół procedurą bezpieczeństwa /do zapoznania się na stronie www szkoły/.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej  Zespołu Szkół w Chocianowie

 1. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkół w Chocianowie w wyniku rekrutacji uzupełniającej dniu 11.08.2022r. ogłasza listę przyjętych kandydatów do Zespołu Szkół. Lista przyjętych do opublikowane w szkole.
 2. Komisja rekrutacyjna informuje, że szkoła posiada jeszcze wolne miejsca  w następujących oddziałach:
  • Technik Logistyk-  8 wolnych miejsc
  • Technik organizacji turystyki- 4 miejsca
 3. Kandydaci przyjęci zobowiązani są do uzupełnienia brakujących dokumentów do dnia 17.08.2022r.
 4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do wyżej wymienionych oddziałów proszeni są o złożenie dokumentów i wypełnienie wniosków w szkole do 18.08.2022r. do godz. 15.00.

Komunikat dla Maturzystów

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2022r. o godz. 9.00 na hali sportowej  Zespołu Szkół odbędzie się część pisemna egzaminu maturalnego poprawkowego. Przypominamy, że uprawnionymi do zdawania w/w egzaminu są absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej oraz złożyli wniosek o powtórzenie egzaminu w wyznaczonym terminie. Piszący egzamin poprawkowy zobowiązani się wstawić się do szkoły przed godz. 9.00 wraz z dowodem tożsamości.

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/23

Komisja rekrutacyjna w Zespole Szkół w Chocianowie ogłasza wyniki naboru kandydatów do szkoły:

 • Technik mechatronik – przyjęto 45 kandydatów
 • Technik logistyk – przyjęto 45 kandydatów
 • Technik organizacji turystyki – przyjęto 30 kandydatów
 • oraz Branżowej Szkoły I stopnia – przyjęto łącznie – 60 kandydatów

Wszystkie klasy/szkoły posiadają już komplet kandydatów.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2022-23

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja lato 2022

Harmonogramy egzaminów zawodowych w sesji – Lato 2022:

Etap pisemny:

Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu pisemnego.

Formuła 2019

Formuła 2017

Etap praktyczny:

Formuła 2019

Formuł 2017

Warunki ubezpieczenia na rok szkolny 2021/2022

Dodatkowe informacje od ubezpieczyciela grupowego ubezpieczenia uczniów Zespołu Szkół w formie 3 dokumentów do pobrania:

Nr polisy szkoły to:  PWB 919331

Agentem pośredniczącym do kontaktu ze zgłaszającym szkodę klientem towarzystwa ubezpieczeniowego Wiener jest pani Wanda Kędzierska, prowadząca działalność przy ul. Kolejowa 12, w Chocianowie, tel. kontaktowy : 607 241 459

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem