05.06.2017 roku w Gospodarstwie Agroturystycznym „Amazonka” odbyło się IV Wojewódzkie Spotkanie Młodzieży OHP „Łączy nas przyroda”. Organizatorem przedsięwzięcia była Dolnośląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy i 1-13 Hufiec Pracy w Przemkowie, przy współpracy z Legnickim oddziałem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oraz Polskim Związkiem Wędkarskim – Zarządem Okręgu Legnickiego tj. Kołem nr 30 w Przemkowie. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak. Swoją obecnością zaszczyciła nas młodzież z ośmiu Hufców Pracy: HP Góra, HP Polkowice, HP Przemków, HP Bolesławiec, HP Jawor, HP Legnica, HP Świdnica, HP Kamienna Góra, Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach, oraz młodzież z Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie.

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: Komendant Wojewódzki DWK OHP Pani Bernadetta Brożyna, Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady Miasta Przemkowa Pan Janusz Matuszak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przemkowie Pani Elżbieta Kasprzak, Dyrektor Zespołu Szkół w Przemkowie Pan Dariusz Dźwigaj, Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Przemków Pani Anna Findysz, Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Pan Marek Cieślak wraz ze współpracownikami oraz Prezes Związku Wędkarskiego – Zarządu Okręgu Legnickiego koła nr 30 Przemków Pan Leszek Cieślak wraz z innymi wędkarzami. Dotarli do nas także Pan Wojciech Gembara z DWK OHP, Panie Komisarz z wydziału prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Aneta Pola i Beata Borowicz oraz kadra wychowawcza DWK OHP.

Konkurs, zgodnie z założeniami regulaminu został podzielony na dwie części- ekologiczny i wędkarski. Fundatorami nagród byli: w konkursie ekologicznym Burmistrz Przemkowa, natomiast w konkursie wędkarskim Polski Związek Wędkarski. Dodatkowe nagrody przekazali: Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie ( nagroda w konkurencji „Największa ryba”), wice-przewodniczący Rady Powiatu Polkowickiego Pan Krzysztof Nowicki (nagroda indywidualna w konkursie ekologicznym) oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Nadleśnictwo Przemków, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego oraz firma SITECH Polkowice. Celów minionego przedsięwzięcia było kilka: popularyzacja zdrowego stylu życia oraz postaw przyjaznych środowisku, wiedzy ekologicznej, kształtowanie właściwej postawy młodzieży na rzecz ochrony środowiska, wdrażanie norm poprawnego zachowania oraz promocja miasta, powiatu, regionu i Ochotniczych Hufców Pracy. Spotkanie Młodzieży, oprócz równolegle odbywających się konkursów, przewidywało też wiele dodatkowych atrakcji. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia prac Pani Leokadii Adamowicz, posłuchania opowieści związanych z tkactwem regionalnym oraz wysłuchania prelekcji na temat bezpiecznych wakacji, prowadzonej przez panie Komisarz z Komendy Wojewódzkiej Policji. Ponadto zarówno młodzież, kadra wychowawcza i zaproszeni goście rozkoszowali się rekreacją konną podczas przejazdów bryczką, podziwiali agroturystyczne otoczenie „Amazonki” oraz wzięli udział w zajęciach w Wiosce Rycerskiej. Wyżej wspomniana już część konkursowa trwająca dwie godziny składała się z konkursu wędkarskiego oraz konkursu ekologicznego.  W zawodach wędkarskich wzięło udział 20 uczestników, wśród których najlepszy okazał się Konrad Jesionowski z HP Legnica. Drugie miejsce zajęła Oliwia Ryba z HP Kamienna Góra a trzecie Mateusz Czapski z HP Przemków. Oliwia Ryba otrzymała również nagrodę za złowienie największej ryby. W konkursie ekologicznym, który polegał na przygotowaniu glinianych figurek związanych z hasłem przewodnim imprezy,  segregacji śmieci i rozwiązaniu testu wiedzy ekologicznej, najlepiej wypadły uczestniczki HP Jawor- Karolina Kałamarz i Agata Staniszewska. Agata Staniszewska zdobyła również nagrodę za największą ilość punktów w teście ekologicznym.  Na drugim miejscu uplasowały się dziewczyny z HP Przemków- Anna Kaczyńska i Sara Celuch, na trzecim Sara Pałasiuk i Agata Zbroja z Hufca Pracy Bolesławiec.

Po ogłoszeniu wyników emocje opadły, a zarówno zwycięzcy jak i pozostali uczestnicy wrócili zadowoleni do domów. Wszyscy bowiem zostali nagrodzeni, a wspaniałej zabawie towarzyszyła dobra pogoda, co było dodatkowym atutem podczas IV Wojewódzkiego Spotkania Młodzieży OHP.

Zdjęcie nr.1 Przywitanie gości przez organizatorów. Od lewej Przedstawiciel Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Pani Anna Wirtykus oraz Pan Mieczysław Kowalski, wychowawca HP Przemków Pani Barbara Bogusz, Komendant Hufca Pracy w Przemkowie Pani Aneta Maszczak, Komendant Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Pani Bernadetta Brożyna. Burmistrz Przemkowa Pan Jerzy Szczupak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie Pan Janusz Matuszak, Specjalista Służby Leśnej Nadleśnictwa Przemków pani Anna Findysz. Dyr. Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie pan Dariusz Dźwigaj.

Pozostałe zdjęcia: uczestnicy podczas konkursu ekologicznego, wędkarskiego, lepienia gliny, zajęć w wiosce rycerskiej, obrady jurorek , wręczenie nagród

Artykuł: Barbara Bogusz- wychowawca HP Przemków
Zdjęcia: Magdalena Maślankiewicz- wychowawca HP Przemków