Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Uroczyste  rozpoczęcie  roku szkolnego. 4 września 2017 r. godz.9.00
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
2. Czas trwania semestrów:
 • Klasy maturalne

I     semestr: 04.09.2017 – 22.12.2017

II   semestr: 03.01.2018 – 27.04.2018

 • Pozostałe klasy:

I     semestr: 04.09.2017 – 14.01.2018

II   semestr: 29.01.2018 – 22.06.2018

3. Terminy ferii:
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2017r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 • Ferie zimowe: 15 stycznia – 28 stycznia 2018r. (Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie)

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –  Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 03 kwietnia 2018r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4. Spotkania z rodzicami:
 • 6 września 2017 – godz.1600 – klasy pierwsze, godz.1700 – klasy czwarte
 • 18 października 2017 – godz.1700  – wszystkie klasy
 • 6 grudnia 2017– godz.1700– wszystkie klasy  – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • Wywiadówka – 31 stycznia 2018  – godz.1700 wszystkie klasy
 • 21 marca 2018 – godz.1700 – wszystkie klasy
  w klasach IVTA, IVTB, IV TT i IV TTL  informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
 • 23 maja 2018 – godz.1700  – wszystkie klasy  infonformacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
5. Nieprzekraczalne terminy  wystawiania ocen:
 • I semestr:
  • Klasy maturalne  – 13 grudnia 2017
  • Pozostałe klasy –   05 stycznia 2018
 • II semestr: 
  • Klasy maturalne – 11 kwietnia 2018
  • Pozostałe klasy –  06 czerwca 2018
6. Praktyki zawodowe
 • Klasy TT według odrębnego harmonogramu
 • III TLM/logistyk/ –  04.09.2017 – 29.09.2017     ( po 4 tygodnie )
 • III TA ( 5 uczniów), III TLM (mechatronik) –  04.09.2017 – 29.09.2017   ( po 4 tygodnie )
 • III TA – II semestr 2018
7. Egzaminy: Egzamin maturalny 
 •  pisemne: język polski; 04.05.2018, matematyka 07.05.2018, j angielski 08.05.2018   ( według harmonogramu ustalonego przez PSZE)
 • ustne –  09.05.2018- 22.05.2018 język polski /bez 13 i 22 maja/,07-25.05  języki obce nowożytne

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla ZSZ  (szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminów jest zamieszczony na stronach OKE.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum: (szczegółowy harmonogram przeprowadzania egzaminów jest zamieszczony na stronach OKE.)

8. Zakończenie zajęć

lekcyjnych   w klasach  programowo  najwyższych:

Klasy maturalne: – 27 kwietnia 2018r

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Pożegnanie absolwentów technikum: 27 kwietnia 2018 godz. 1700
10. Zakończenie roku

Szkolnego

 

22 czerwca 2018 godz. 900

(podstawa prawna: art. 63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 • 02-03 listopad 2017 – czwartek, piątek /po 01. Święto Zmarłych/
 • 30 kwietnia 2018 –poniedziałek /przed 1.05.- 03.05/
 • 01 czerwca 2018 – piątek /po 31.05 Boże Ciało/

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Lp. Data Uroczystość, impreza Odpowiedzialni
1 04.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego Opiekunowie+ Rada Uczniowska

p. M. Piotrowski

2 Wrzesień 2017 Akcja -Sprzątanie świata Wychowawcy klas pierwszych, koordynator.
p. J. Knutelska
3 06 października 2017 Dzień Olimpijczyka p. P. Machoń,

p. M. Światłoń-Szydełko,

Klub Olimpijczyka

4 13.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej Opiekunowie i Rada Uczniowska
6 10.11.2017 Święto Niepodległości p. Z.Mazur

p.J.Greń-Janas

7 01.12.2017 Dzień Walki z AIDS Pedagog szkolny-p.B.Rolska + Rada Uczniowska
8 Styczeń / luty 2018 Studniówka Wychowawcy klas IV –tych: p.M.Piotrowski, p.M. Wojtkowiak, p.W.Wróbel

p. A. Druzga,

11 marzec /kwiecień 2018 Dzień Otwartych Drzwi Zespół ds. promocji szkoły, Rada Uczniowska

Wszyscy nauczyciele

12 21 marca 2018 Pielgrzymka maturzystów ks K. Smardzewski, mgr L. Mazur,K.Mroczko Wychowawcy klas IV -tych
16 27.04.2018 Uroczyste pożegnanie klas IV Wychowawcy klas pierwszych
13 27.04.2018 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja p. J.Knutelska

p.A.Gurgul

14 II poł..05.2018 Dzień Sportu p. P. Machoń,   nauczyciele wychowania fizycznego
15 31.05.2018 Światowy Dzień Walki z Paleniem  Pedagog szkolny – p. B. Rolska , Rada Uczniowska
17 22.06.2018 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 Rada Uczniowska

p. M. Piotrowski

Wersja do druku

Kalendarz roku szkolnego 2017-18 (PDF – 72 kB)