Jutro tj. 22.12.2017r. zajęcia lekcyjne będą skrócone i odbędą się w następującym rozkładzie czasu:

1 Lekcja – 8.10- 8.35
Przerwa 5min.
2 Lekcja – 8.40- 9.05
Przerwa 5min
3 Lekcja – 9.10- 9.35
Przerwa 5 min.
4 Lekcja – 9.40-10.05

Od godz.10.05 rozpoczęcie Wigilii klasowych w klasach.