Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

W dniach 7 – 8 września 2017 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”. Wzięło w nich udział  dziewiętnastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TA. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego. Zajęcia zrealizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2017. Program dofinansowany przez Powiat Polkowicki. Warsztat wsparty merytorycznie i finansowo przez Nadleśnictwo Złotoryja.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy przejeżdżając przez miejscowości: Chocianów – Duninów – Rokitki – Michałów – Jaroszówka – Zamienice – Rokitki. Po drodze młodzież mogła podziwiać przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. Ponadto w miejscowości Michałów uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, odbywających się na terenie ścieżek dydaktycznych „Ścieżka Świat Roślin”, „Ścieżka Świat Zwierząt”. Zajęcia przygotowali oraz przeprowadzili pracownicy Gospodarstwa Łowieckiego w Michałowie, podlegającego Nadleśnictwu Złotoryja, panowie Piotr Sawkowicz – leśniczy, oraz Andrzej Szczucki – podleśniczy. Tego samego dnia wieczorem odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu aktywnej turystyki z jej ekologicznymi aspektami a na zakończenie zorganizowano wspólne ognisko.

Kolejnego dnia warsztatów młodzież odbyła rajd rowerowy na trasie Rokitki – Biskupin – Patoka – Modła – Nowa Kuźnia – Chocianów.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania alternatywnych, dla pojazdów spalinowych, sposobów przemieszczania się.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Małgorzata Światłoń, Joanna Knutelska, Piotr Machoń.