W ramach działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego 23 października odbyły się warsztaty kół naukowych połączone z konferencją „Zawodowa Strefa 2017”. Grupa 35 uczniów technikum mechatronicznego wraz z opiekunami aktywnie uczestniczyła w warsztatach i poznawała tajniki działalności kół naukowych Politechniki Wrocławskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Młodzież brała udział również w debacie na temat „ Jestem częścią szkoły branżowej i technikum”. W trakcie  „Debaty młodych”, uczniowie placówek należących do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego mogli wymieniać się swoimi doświadczeniami i pomysłami na lepszą edukację. Wszystko odbywało się w budynkach PWSZ Legnica. Tam też odbyła się konferencja, w której uczestniczyli: Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Wicewojewoda Dolnośląski Krzysztof Zieliński, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, prezes LSSE  Witold Lech Idczak oraz parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele firm działających w LSSE, przedstawiciele szkół, naukowcy, studenci i uczniowie. Dyskutowano o przyszłości kształcenia dualnego i szkolnictwa branżowego oraz technicznego na Dolnym Śląsku.

Głównym celem spotkania było zacieśnienie współpracy między firmami, szkołami i uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego i wszystkimi osobami oraz instytucjami, które wykazują zainteresowanie rozwojem kształcenia dualnego i szkolnictwa branżowego oraz technicznego.