Na Wrocławskim Rynku po raz 9. Zebrali się liderzy akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”.

Wśród nich byli również  uczniowie ZS w Chocianowie z opiekunami p. Beata Rolską ( wolontariuszką, która wraz z młodzieżą pojedzie w lipcu 2018r. na Ukrainę) oraz p. Piotr Machoń ( opiekun pocztu sztandarowego).

Poprzez swoje uczestnictwo zgłosili gotowość udziału w tegorocznej  misji na Wschodzie. Uczniowie wraz z nauczycielami dali świadectwo  przywiązania do tradycji, szacunku do symboli i naszych bohaterów narodowych oraz polskiej historii.

W wyjeździe  na tę uroczystość uczestniczyli również goszczeni przez pedagoga   wolontariusze z Hong Kongu, Singapuru i Bombaju. Było to dla Nich niecodzienne, wzruszające  i nowe doświadczenie,  o którym (jak deklarowali) opowiedzą po powrocie do swoich krajów.