W sobotę 26 listopada 2011 r. w Zespole Szkół w Chocianowie odbyły się dwa w życiu naszej szkoły historyczne wydarzenia: ceremonia przyjęcia nowego sztandaru  oraz obchody Jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły. Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Św. w Kościele Św. Józefa w Chocianowie w dziękczynnej intencji za 50 lat działalności szkoły, o błogosławieństwo na dalsze lata pracy edukacyjno-wychowawczej oraz w intencji za zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów.

[nextpage title=”Msza Święta”]

Mszę poprowadził ksiądz Dziekan Zbigniew Szymerowski w koncelebracji zaproszonych księży katechetów szkoły: ks. Mariusza Lubryki, ks. Marka Leśniewskiego, ks. Krzysztofa Bednarka, ks. Ryszarda Srokę, ks. Michała Woźnickiego oraz księży absolwentów szkoły: ks. Stanisława Łobodźca, ks. Władysława Cichockiego oraz  kleryka Bartka Kulczyka. W uroczystej Mszy Św. oprawionej  śpiewami chóru parafialnego oraz muzyką w wykonaniu orkiestry uczestniczyli zaproszeni goście, poczty sztandarowe instytucji, szkół, dyrekcja, nauczyciele, absolwenci, rodzice i uczniowie.

W homilii ks. Dziekan wskazał na znaczenie i symbolikę sztandaru oraz uroczystości jubileuszowych:

Jubileusz oznacza świętowanie, oznacza radość, okazją jest osiągnięcie określonego wieku 50-lat. To okres trwania i działania w naszym mieście Zespołu Szkół.

Sztandar jest nośnikiem pewnych idei, pewnych wartości, jest nauczycielem prawdy i wartości które symbolizuje. (…) Jest jak osoba, której oddaje się cześć, którą się szanuje, broni, poważa adoruje. Na sztandar się przysięga…

Niech będzie waszym przewodnikiem i nauczycielem. On mówi wszystkim, że należy walczyć ze złem w nas i wokół nas..

O dokonanie ceremonii poświęcenia sztandaru przez ks. Dziekana poprosiła delegacja nauczycieli i rodziców szkoły. Wyrazili oni również przyrzeczenie wychowania  i wykształcenia młodzieży w duchu przyjętych na sztandarze wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

[nextpage title=”Pochód do szkoły”]

Po Mszy Św., sztandar w asyście pocztów sztandarowych: Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie, Szkoły Podstawowej im. Stanisława Reymonta w Trzebnicach, orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie, gości zaproszonych, absolwentów, nauczycieli i uczniów, został uroczyście przeniesiony w kolumnie marszowej ulicami miasta do Zespołu Szkół na dalszą część ceremonii.

Przy wejściu do szkoły wszyscy zostali z miło powitani przez młodzież naszej szkoły i obdarowani pamiątkowymi znaczkami jubileuszowymi.

[nextpage title=”Goście na uroczystościach”]

Na sali gimnastycznej zgromadziło się wielu dostojnych gości, którzy swą obecnością, wystąpieniami, a wcześniej nieocenioną pomocą i współpracą w przygotowaniach jubileuszu na trwałe zapisali się w historię naszej szkoły.

Wśród nich od prawej strony zasiedli: Krzysztof Nester członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, Mariusz Formicki Prezes Zarządu CHOFUM Chocianów (absolwent szkoły), ks. Dziekan Zbigniew Szymerowski, Drektor Zespołu Szkół Andrzej Wojtkowiak, Starosta Polkowicki Marek Tramś, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Roman Kowalski, Wicestarosta Polkowicki Kamil Ciupak, Przewodniczący Rady Powiatu Pokowickiego (absolwent szkoły), Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki prof.zw.dr hab. Marian Wolański wraz z małżonką.

Obecnością zaszczycili nas także Radni Powiatowi oraz Przewodniczący i Radni Miasta i Gminy Chocianów, Dyrektorzy Szkół i Jednostek Administracji Publicznej Samorządu Miasta i Gminy, Przedstawiciele firm środowiska lokalnego.

Uroczystości poprowadzili uczennica klasy II technikum logistycznego – Karolina Sitnicka oraz uczeń klasy I technikum mechatronicznego – Krystian Kaśków.

Absolwenci szkoły

Wzruszające chwile powitania po latach przeżywali absolwenci naszej szkoły, a wśród nich przedstawiciele najstarszych roczników 1964 i 1965 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Panie: Alina Danis, Aniela Smalec, Czesława Baran oraz Panowie: Józef Łobodziec, Roman Opaliński, Jan Grech, Bolesław Cygan, Bronisław Pobiedziński, Stanisław Stefanko, Władysław Muzyka. Zostali oni serdecznie powitani i wyróżnieni przez Dyrektora Andrzeja Wojtkowiaka oraz uhonorowani symboliczną różą przez uczniów naszej szkoły.

[nextpage title=”Ceremonia”]

Rozpoczęcie ceremonii

Prosiłem Boga o drzewo, dał mi las, prosiłem boga o wodę, dał mi ocean, prosiłem Boga o przyjaciela, dał mi Was…

Tymi słowami Dyrektor naszej szkoły zwrócił się do wszystkich obecnych na uroczystości. Serdecznie powitał licznie przybyłych gości, absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękował  imiennie wszystkim sponsorom uroczystości, rodzicom uczniów oraz współpracownikom za pomoc i zaangażowanie w dzieło obchodów Jubileuszu 50-lecia. W krótkiej refleksji nad minionymi latami funkcjonowania szkoły w naszym środowisku zaprezentował ewolucję kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, podsumował rozwój bazy edukacyjnej i ofert kierunków kształcenia, zaprezentował osiągnięcia uczniów i nauczycieli, wspominał chwile radosnych i smutnych wydarzeń w życiu naszej szkolnej społeczności. W bilansie edukacyjnym zwrócił uwagę na imponującą jak na lokalną społeczność liczbę ponad 5700 absolwentów, którzy ukończyli naszą szkołę. Wyraził gotowość szkoły do realizacji dalszych działań na miarę potrzeb środowiska zgodnie z przyjętą misją i wizją.

Sztandar

Ceremonię przyjęcia sztandaru poprowadzili: wicedyrektor szkoły Joanna Knutelska oraz nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Machoń.

Fundatorem sztandaru dla Zespołu Szkół jest Powiat Polkowicki. W imieniu fundatora wystąpił Starosta Polkowicki Marek Tramś.

Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w różnych językach, języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień. I dziś nadszedł ten czas 26 listopada 2011 r., który na długo utrwali się w pamięci tych, którzy dziś uczestniczą w tych wyjątkowych uroczystościach 50 – lecia Zespołu Szkół. Łączy w sobie już zapisaną kartę 50 lat historii szkoły, jest symbolem jej dokonań, wspomnień, refleksji, planów na przyszłość…

Drodzy państwo, społeczność szkolna otrzyma dzisiaj sztandar, symbol społecznego uznania i tożsamości szkoły. Drodzy uczniowie składając przysięgę wierności, ideałom takim jak patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, poszanowanie godności człowieka pamiętajcie, że to Wasze zobowiązanie na dziś, jutro, ale i pojutrze, to wiara w człowieka, która uszlachetnia i daje ogromne możliwości rozwoju…

Ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru rozpoczęła podniosły moment uroczystości nadania sztandaru.

Aktu wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej dokonali:

 • Starosta Polkowicki Pan Marek Tramś,
 • Wicestarosta Polkowicki Pan Kamil Ciupak,
 • Członek Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Nester
 • Przewodniczący Rady Powiatu  pan Tadeusz Kowalski
 • Radna Powiatu Polkowickiego Pani Halina Pluta
 • Radny Powiatu Polkowickiego Pan Adam Steć
 • Radny Powiatu Polkowickiego Pan Henryk Czekajło

Dyrektor szkoły wręczył przedstawicielom fundatora pamiątkowe gwoździe jako wyraz szacunku i uznania szkoły za dzieło ufundowania sztandaru.

Zakończenie ceremonii

Przyjęcie sztandaru

Kulminacją ceremonii stało się przekazanie przez Pana Starostę sztandaru Dyrektorowi Zespołu Szkół.

Panie Dyrektorze przekazuję ten sztandar Zespołowi Szkół w Chocianowie jako symbol tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, wartości ducha i umysłu, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli

– Pan Starosta

Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły.

Przekazuję sztandar Wam drodzy uczniowie. Nieście go z dumą i czcią. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości jako symbol Waszej godności i obowiązku. Strzeżcie jego honoru i godnie mu służcie

– Dyrektor Zespołu Szkół

My uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to , by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły i naszej Ojczyzny

– Uczniowie

Tak ślubowali uczniowie pocztu sztandarowego naszej szkoły: Patrycja Tęgowska, Kacper Stasiak, Jagoda Kokoszanek,  Gabriela Potyszka, Kacper Drozd oraz Adrianna Lisowska.

Znaczenie symboli sztandaru

Po złożonej przysiędze poczet sztandarowy przystąpił do prezentacji sztandaru, a prowadząca uroczystości odczytała opis wyglądu i znaczenie umieszczonych na nim symboli.

 • Rewers jest koloru biało czerwonego.
 • Sztandar szkoły ma kształt kwadratu.
 • Na tym tle zostało umieszczone godło państwowe – orzeł  biały z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo.
 • Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.Nad orłem umieszczone są hasła symbolizujące narodowe wartości: Bóg, honor, nauka, ojczyzna.
 • Pod orłem, w kolorze złotym – dwie złączone gałązki laurowe – oznaczają gotowość do walki o zwycięstwo.
 • Awers jest w kolorze chabru, koloru kwiatów w łanach polskich zbóż, koloru edukacji.
 • W środkowej części, centralnie, wyszyta w białym kolorze otwarta księga, symbol wiedzy i umiejętności, a na niej stoi płonąca złota lampka oliwna – światło mądrości nabywanej w trakcie kształcenia.
 • Powyżej, umieszczona została granatowa absolwencka czapka obszyta srebrną nicią oznaczająca stawiany każdemu uczniowi szkoły cel, ukończenie z sukcesem edukacji.
 • Wokół symboli  srebrną nicią wyszyty  napis: Zespół Szkół w Chocianowie.
 • Po bokach, wewnątrz dwie znamienne daty: 1961 – czas powstania szkoły oraz 2011 – rok jubileuszu 50-lecia oraz nadania sztandaru.
 • Sztandar o wymiarach 100cm na 100cm, obszyty jest złotymi frędzlami, drzewce o wysokości 2m 20cm zakończone jest okuciem z ozdobną głowicą.
 • Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaka jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
 • Pamiętając o jego wymowie – należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć.

Ślubowanie

Nadszedł moment, w którym w obecności szanownych gości, absolwentów społeczności Zespołu Szkół, przedstawiciele uczniów wszystkich typów szkół: technikum mechatronicznego, technikum handlowego, technikum obsługi turystycznej, technikum logistycznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej przystąpili do ślubowania na sztandar szkoły.

Akt ślubowania odczytał Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Maciek Franc

Przewodniczący: Służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem…
Wszyscy: Ślubujemy!

P: Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność…
W: Ślubujemy!

P: Bronić honoru i dobrego imienia szkoły…
W: Ślubujemy!

P: Sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki, wytrwale osiągać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy dla dobra szkoły, miasta i Ojczyzny…
W: Ślubujemy!

W imieniu uczniów naszej szkoły ślubowanie złożyli: Ewelina Dworczyńska z kl III TH, Paulina Szklarz z kl.II  TL, Agnieszka Krzeszowska z kl.I TT, Paweł Korbut z kl. I ZSZ, Amadeusz Tuszkiewicz z Kl. I TA oraz Maciek Świtała z kl.III TM.

[nextpage title=”Część jubileuszowa”]

Rozpoczęcie uroczystości

W dzisiejszym, wspaniałym dniu Jubileuszu 50-lecia naszej szkoły, pragniemy szczególnie powitać Was szanowni Absolwenci szkoły Przysposobienia Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechanicznego i Wieczorowego oraz Technikum Elektronicznego i Mechatronicznego, a także Liceum Profilowanego i Ogólnokształcącego. Wyrażamy wdzięczność za przybycie emerytowanym i byłym pracownikom szkoły: dyrektorom, nauczycielom, instruktorom oraz pracownikom administracji.

Tymi słowami prowadzący rozpoczęli część jubileuszową uroczystości. Następnie minutą ciszy, w trakcie  której odegrana została na trąbce melodia „Cisza” wszyscy zebrani uczcili zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, wśród których są: wicedyrektor Eugeniusz Kozyra, Tomasz Porzycki, Stanisław Siomucha, Tadeusz Tarejło, Wojciech Janusz, Bruno Kehle, Stanisław Lipnicki, Stanisław Syk, Jacek Wójcik, Ireneusz Szabliński, Jacek Wójcik, Stanisław Wojtaszuk, Lucjan Okoliczny, Stanisław Podolski, Franciszek Hołubniak, Danuta Kwitowska, Stefan Gabrysz, Zenona Dzedzej, Grzegorz Sochań, ks. Marek Berdychowski.

Wizyta na cmentarzu

W przededniu uroczystości jubileuszowych, 25 listopada, delegacja nauczycieli, absolwentów, uczniów złożyła wiązanki, zapaliła znicze na grobach zmarłych pracowników szkoły na cmentarzu komunalnym w Chocianowie.

Przemówienie byłego dyrektora

„Jak Polska długa i szeroka… Młodzi, drodzy przyjaciele…” – tym charakterystycznym, dobrze znanym wielu absolwentom wstępem rozpoczął swoje wystąpienie pierwszy, wieloletni, urzędujący w latach 1961-1984, Dyrektor ówcześnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, Pan Zdzisław Domagalski.

Wspominał trudne początki szkoły u zarania jej dziejów jako szkoły zasadniczej zawodowej, stopniowy rozwój i otwarcie technikum mechanicznego w latach 60-tych, a dalej wybudowanie nowego budynku szkoły poza murami fabryki, z nowoczesną bazą dydaktyczną oraz otwarcie przy szkole warsztatów dla praktycznego szkolenia młodzieży. Zaprezentował kadrę nauczycielską oraz omówił szerokie zaangażowanie szkoły na rzecz środowiska, zaangażowanie w realizację wspólnych działań społecznych.

Rok po roku szkoła wpisywała się w historię naszego miasta i regionu. Absolwenci uzupełniali kadrę pracowników FUM-u i okolicznych fabryk. Wielu z nich, ukończyło studia z sukcesem i pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze, a niektórzy powrócili do szkoły jako wykwalifikowani nauczyciele przedmiotów…

Dziękując wszystkim za lata współpracy, pogratulował także swoim następcom owocnych wysiłków włożonych w jej dalszą ewolucję i konsekwentną, godna realizację funkcji dydaktyczno-wychowawczej.

Przemówienia absolwentów

W imieniu absolwentów wystąpiła Pani Anna Jabłońska, która z nostalgią, ale też i z uśmiechem wspominała chwile spędzone w naszej szkole i atmosferę życia szkolnego lat 70-tych. Podkreśliła  nie tylko edukacyjne, ale i materialne znaczenie w szkoły w życiu ucznia i jego rodziny.

Delegacje absolwentów wręczyły wszystkim Dyrektorom: Zdzisławowi Domagalskiemu, Adamowi Steć, Andrzejowi Wojtkowiakowi, Zdzisławowi Mazurowi wiązanki kwiatów w geście podziękowania za dbałość, opiekę i kierownictwo nad uczniami i zawodową edukacją.

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Kokoszanek jako także absolwentka szkoły ze wzruszeniem podziękowała wszystkim swoim poprzednikom za godne reprezentowanie środowiska rodziców w życiu szkoły, wspieranie jej rozwoju. Wyraziła nadzieję, że dzień ten pozostanie w pamięci uczniów jako wspaniała lekcja historii szkoły i patriotyzmu.

Wystąpienia zaproszonych gości

Następnie przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości, podczas których usłyszeliśmy gorące słowa uznania za wspaniałą oprawę uroczystości, szacunku dla wieloletnich dokonań szkoły i niełatwej pracy nauczyciela , gratulacje obchodów  zaszczytnego jubileuszu 50- lecia i przyjęcia sztandaru oraz moc serdecznych życzeń wielu dalszych sukcesów dla szkoły, jej pracowników, uczniów i ich rodziców, wsparcia  i sprzymierzeńców ze strony społeczności lokalnych, dalszej  na wysokim  poziomie realizacji kształcenia zawodowego w środowisku  lokalnym.

Życzenia, kwiaty, prezenty okolicznościowe złożyli:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów – Pan Roman Kowalski
 • Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Chocianów – Pan Ryszard Bartosz
 • Radni Rady: Pan Krzysztof Leszczyński, Pani Beata Rolska, Pani Krystyna Łysiak, Pan Henryk Osoliński, Pani Grażyna Kindra, Pani Zofia Skawińska, Pan Norbert Piotrowski, Pan Marian Sambor, Pan Bogdan Staszczak.
 • Kierownicy Jednostek Miasta i Gminy Chocianów:
  • Dyrektor Chocianowskiego Ośrodka Kultury Pani Sylwia Stachowicz
  • Dyrektor Przedszkola w Chocianowie Pani Alicja Jaszowska
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Reymonta w Trzebnicach Pani Helena Kozińska
  • Dyrektor Gimnazjum im.Odkrywców Polskiej Miedzi Pani Halina Pluta
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych Pani Alina Hnatyszak
  • Dyrektor Przedsiębiorstwa Wod.-Kanalizacyjnego w Chocianowie Pan Franciszek Bereżański
 • Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy pan Zbigniew Gołębiewski
 • Dyrektor Powiatowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego w Polkowicach Pani Renata Czapczyńska
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach Pan Witold Husar
 • Podkomisarz  Edyta Schab
 • Prezes Zarządu CHOFUM w Chocianowie Pan Mariusz Formicki

Nauczycielka języka polskiego, pani Dorota Krowiak, odczytała z listu przesłany z okazji Jubileuszu Zespołu Szkół przez polonistkę Panią Weronikę Kaczorowską pracującą w naszej szkole w latach 1981-1986, Były to wzruszające wspomnienia o pracy i uczniach oraz życzenia entuzjazmu i wytrwałości w dalszej owocnej pracy, wspaniałego rozwoju w następnych latach.

Wspomnienia, wzruszenia, przeszłości uniesienia…

Część artystyczna

Bukietem wierszy , piosenek i muzycznych refleksji rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Malwina Kozłowska z klasy I Technikum turystycznego w wierszu „Nauczyli mnie mnóstwa mądrości…”

Edyta Mielnik z kl.III technikum handlowego wykonała i tak jak pięknie, piosenkę „Wiele dni i wiele lat czas nas uczy pogody”

Wyznanie miłosne, nierzadko zdarzające się w szkole, zniewalająco wyśpiewał uczeń klasy III Technikum mechatronicznego Maciej Franc w piosence „Mimozami” zbierając burzę braw jeszcze w trakcie wykonywania utworu.

Filip Tomski z klasy I Technikum turystycznego w recytacji wiersza „Odys”

Absolwent naszej szkoły z 1992 r., a obecnie nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum 2 w Polkowicach Pan Artur Wasylik w lirycznej piosence M.Grechuty „Tyle był dni..” z dedykacją dla wychowawczyń Pani Marii Dwornickiej oraz nauczycielki języka polskiego Pani Małgorzaty Wojtkowiak.

Absolwenci Pan Marek Bakalarz rocznik 2001 oraz Pan Marcin Wojtkowiak rocznik 2004 zaprezentowali muzykę elektroniczną nowej generacji.

Część artystyczną zakończył zespół uczniów naszej szkoły, który wykonał piosenkę „Przychodzimy, odchodzimy…” przy akompaniamencie katechetki Pani Lidii Mazur

Wideo

Odsłonięcie tablicy jubileuszowej

Ostatnim wydarzeniem części oficjalnej było odsłonięcie tablicy Jubileuszowej w holu szkoły. Fundatorami tablicy są Chocianowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych oraz rodzice uczniów Zespołu szkół w Chocianowie. Mistrzami tej zaszczytnej ceremonii zostali przedstawiciele fundatorów: Prezes Zarządu CHOFUM w Chocianowie Pan Mariusz Formicki i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Kokoszanek.

[nextpage title=”Wspomnienia”]

Prezentacja szkoły

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście, absolwenci, rodzice zwiedzali szkołę, oglądali okolicznościowe wystawy prezentujące historię jej dziejów oraz aktualnych osiągnięć, spotykali się w klasach z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów.

Na każdym piętrze można było usiąść i powspominać dawne szkole dzieje przy herbatce, kawie i pysznym cieście serwowanym przez młodzież naszej szkoły. Można także było zakupić przygotowaną przez zespół nauczycieli naszej szkoły publikację okolicznościową pt. „Zespół Szkół w Chocianowie. Jubileusz 50-lecia”.

Spotkanie po 50 latach

Absolwenci nestorzy, spotkali się w czytelni biblioteki szkolnej ze swoim Dyrektorem Panem Zdzisławem Domagalskim. Cóż ty były za wzruszające i piękne wspomnienia!

Wrażenia, emocje, refleksje można było wyrazić także wpisem do Pamiątkowej Księgi Jubileuszowej 50-lecia Zespołu Szkół.

Stare zdjęcia

Czy mnie jeszcze pamiętasz? Patrząc na zdjęcia z lat 60-tych,70-tych,80-tych, 90-tych i ostatniej dekady można  było powrócić na chwilę w przeszłość lub poznać zupełnie nieznaną historię dziejów jubilatki…

Odwiedzaj swoje wspomnienia.
Uszyj dla nich płócienne pokrowce.
Odsłoń okna i otwórz powietrze.
Bądź dla nich serdeczny i nigdy
Nie daj im poznać po sobie.
To są twoje wspomnienia.

– Adam Zagajewski

[nextpage title=”Podziękowania”]

Dyrekcja, Grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie  pragną serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację uroczystości i przyczynili się do jej uświetnienia. Jesteśmy głęboko wdzięczni za współpracę, nieocenioną pomoc, życzliwość i wspieranie w chwilach trudnych.

Przywołując słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Dziękujemy, że byliście z nami i dla nas.

Szczególne podziękowania

Serdeczne podziękowania dla następujących osób i firm:

 • Fabryka Urządzeń Mechanicznych CHOFUM w Chocianowie i  Prezes Pan Mariusz Formicki
 • Firma MAXAM Duninów i Prezes Pan Grzegorz Liberka
 • Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie Pan Roman Kowalski
 • Firma Voith Industrial Services Sp. z o.o.
 • Zakład Prod.-Usł. Metal Work  Kazimierz Mołodyński
 • Fermy Drobiu Adam Woźniak
 • Firma PMD BUD Wojciech Korbut
 • Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Józef Dzioba
 • Maria i Stanisław Dworniccy
 • Firma Hand.-Usł. Agro-Świt Sylwia i Edward Świtała
 • Firma Hand.-Usł. TOPS Aneta i Dariusz Kędziora
 • Działalność hand.-usłg. POD DĘBAMI Piotr Kulczyk
 • OSK Krzysztof Gurgul
 • Krzysztof Kliś
 • Franciszek Bereżański
 • Beata Rolska
 • Krzysztof Leszczyński
 • Janusz Lech
 • Anna Jabłońska
 • Jan Tomczyk
 • Małgorzata Kulczyk
 • Jacek Zborowski
 • Urszula Skorna
 • Biuro Rachunkowe Mirosława Skrzypczak
 • Chór Parafialny pod dyrygenturą Pani Lidii Mazur
 • Orkiestra Dęta przy OSP w Chocianowie pod batutą Wiesława Drożdż