Goście na uroczystościach

Na sali gimnastycznej zgromadziło się wielu dostojnych gości, którzy swą obecnością, wystąpieniami, a wcześniej nieocenioną pomocą i współpracą w przygotowaniach jubileuszu na trwałe zapisali się w historię naszej szkoły.

Wśród nich od prawej strony zasiedli: Krzysztof Nester członek Zarządu Powiatu Polkowickiego, Mariusz Formicki Prezes Zarządu CHOFUM Chocianów (absolwent szkoły), ks. Dziekan Zbigniew Szymerowski, Drektor Zespołu Szkół Andrzej Wojtkowiak, Starosta Polkowicki Marek Tramś, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Roman Kowalski, Wicestarosta Polkowicki Kamil Ciupak, Przewodniczący Rady Powiatu Pokowickiego (absolwent szkoły), Rektor Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki prof.zw.dr hab. Marian Wolański wraz z małżonką.

Obecnością zaszczycili nas także Radni Powiatowi oraz Przewodniczący i Radni Miasta i Gminy Chocianów, Dyrektorzy Szkół i Jednostek Administracji Publicznej Samorządu Miasta i Gminy, Przedstawiciele firm środowiska lokalnego.

Uroczystości poprowadzili uczennica klasy II technikum logistycznego – Karolina Sitnicka oraz uczeń klasy I technikum mechatronicznego – Krystian Kaśków.

Absolwenci szkoły

Wzruszające chwile powitania po latach przeżywali absolwenci naszej szkoły, a wśród nich przedstawiciele najstarszych roczników 1964 i 1965 Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Panie: Alina Danis, Aniela Smalec, Czesława Baran oraz Panowie: Józef Łobodziec, Roman Opaliński, Jan Grech, Bolesław Cygan, Bronisław Pobiedziński, Stanisław Stefanko, Władysław Muzyka. Zostali oni serdecznie powitani i wyróżnieni przez Dyrektora Andrzeja Wojtkowiaka oraz uhonorowani symboliczną różą przez uczniów naszej szkoły.