Część jubileuszowa

Rozpoczęcie uroczystości

W dzisiejszym, wspaniałym dniu Jubileuszu 50-lecia naszej szkoły, pragniemy szczególnie powitać Was szanowni Absolwenci szkoły Przysposobienia Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechanicznego i Wieczorowego oraz Technikum Elektronicznego i Mechatronicznego, a także Liceum Profilowanego i Ogólnokształcącego. Wyrażamy wdzięczność za przybycie emerytowanym i byłym pracownikom szkoły: dyrektorom, nauczycielom, instruktorom oraz pracownikom administracji.

Tymi słowami prowadzący rozpoczęli część jubileuszową uroczystości. Następnie minutą ciszy, w trakcie  której odegrana została na trąbce melodia „Cisza” wszyscy zebrani uczcili zmarłych nauczycieli, pracowników szkoły, wśród których są: wicedyrektor Eugeniusz Kozyra, Tomasz Porzycki, Stanisław Siomucha, Tadeusz Tarejło, Wojciech Janusz, Bruno Kehle, Stanisław Lipnicki, Stanisław Syk, Jacek Wójcik, Ireneusz Szabliński, Jacek Wójcik, Stanisław Wojtaszuk, Lucjan Okoliczny, Stanisław Podolski, Franciszek Hołubniak, Danuta Kwitowska, Stefan Gabrysz, Zenona Dzedzej, Grzegorz Sochań, ks. Marek Berdychowski.

Wizyta na cmentarzu

W przededniu uroczystości jubileuszowych, 25 listopada, delegacja nauczycieli, absolwentów, uczniów złożyła wiązanki, zapaliła znicze na grobach zmarłych pracowników szkoły na cmentarzu komunalnym w Chocianowie.

Przemówienie byłego dyrektora

„Jak Polska długa i szeroka… Młodzi, drodzy przyjaciele…” – tym charakterystycznym, dobrze znanym wielu absolwentom wstępem rozpoczął swoje wystąpienie pierwszy, wieloletni, urzędujący w latach 1961-1984, Dyrektor ówcześnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego przy Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Chocianowie, Pan Zdzisław Domagalski.

Wspominał trudne początki szkoły u zarania jej dziejów jako szkoły zasadniczej zawodowej, stopniowy rozwój i otwarcie technikum mechanicznego w latach 60-tych, a dalej wybudowanie nowego budynku szkoły poza murami fabryki, z nowoczesną bazą dydaktyczną oraz otwarcie przy szkole warsztatów dla praktycznego szkolenia młodzieży. Zaprezentował kadrę nauczycielską oraz omówił szerokie zaangażowanie szkoły na rzecz środowiska, zaangażowanie w realizację wspólnych działań społecznych.

Rok po roku szkoła wpisywała się w historię naszego miasta i regionu. Absolwenci uzupełniali kadrę pracowników FUM-u i okolicznych fabryk. Wielu z nich, ukończyło studia z sukcesem i pełni odpowiedzialne funkcje kierownicze, a niektórzy powrócili do szkoły jako wykwalifikowani nauczyciele przedmiotów…

Dziękując wszystkim za lata współpracy, pogratulował także swoim następcom owocnych wysiłków włożonych w jej dalszą ewolucję i konsekwentną, godna realizację funkcji dydaktyczno-wychowawczej.

Przemówienia absolwentów

W imieniu absolwentów wystąpiła Pani Anna Jabłońska, która z nostalgią, ale też i z uśmiechem wspominała chwile spędzone w naszej szkole i atmosferę życia szkolnego lat 70-tych. Podkreśliła  nie tylko edukacyjne, ale i materialne znaczenie w szkoły w życiu ucznia i jego rodziny.

Delegacje absolwentów wręczyły wszystkim Dyrektorom: Zdzisławowi Domagalskiemu, Adamowi Steć, Andrzejowi Wojtkowiakowi, Zdzisławowi Mazurowi wiązanki kwiatów w geście podziękowania za dbałość, opiekę i kierownictwo nad uczniami i zawodową edukacją.

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Kokoszanek jako także absolwentka szkoły ze wzruszeniem podziękowała wszystkim swoim poprzednikom za godne reprezentowanie środowiska rodziców w życiu szkoły, wspieranie jej rozwoju. Wyraziła nadzieję, że dzień ten pozostanie w pamięci uczniów jako wspaniała lekcja historii szkoły i patriotyzmu.

Wystąpienia zaproszonych gości

Następnie przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości, podczas których usłyszeliśmy gorące słowa uznania za wspaniałą oprawę uroczystości, szacunku dla wieloletnich dokonań szkoły i niełatwej pracy nauczyciela , gratulacje obchodów  zaszczytnego jubileuszu 50- lecia i przyjęcia sztandaru oraz moc serdecznych życzeń wielu dalszych sukcesów dla szkoły, jej pracowników, uczniów i ich rodziców, wsparcia  i sprzymierzeńców ze strony społeczności lokalnych, dalszej  na wysokim  poziomie realizacji kształcenia zawodowego w środowisku  lokalnym.

Życzenia, kwiaty, prezenty okolicznościowe złożyli:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów – Pan Roman Kowalski
 • Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Chocianów – Pan Ryszard Bartosz
 • Radni Rady: Pan Krzysztof Leszczyński, Pani Beata Rolska, Pani Krystyna Łysiak, Pan Henryk Osoliński, Pani Grażyna Kindra, Pani Zofia Skawińska, Pan Norbert Piotrowski, Pan Marian Sambor, Pan Bogdan Staszczak.
 • Kierownicy Jednostek Miasta i Gminy Chocianów:
  • Dyrektor Chocianowskiego Ośrodka Kultury Pani Sylwia Stachowicz
  • Dyrektor Przedszkola w Chocianowie Pani Alicja Jaszowska
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. St. Reymonta w Trzebnicach Pani Helena Kozińska
  • Dyrektor Gimnazjum im.Odkrywców Polskiej Miedzi Pani Halina Pluta
  • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych Pani Alina Hnatyszak
  • Dyrektor Przedsiębiorstwa Wod.-Kanalizacyjnego w Chocianowie Pan Franciszek Bereżański
 • Dyrektor Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy pan Zbigniew Gołębiewski
 • Dyrektor Powiatowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego w Polkowicach Pani Renata Czapczyńska
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach Pan Witold Husar
 • Podkomisarz  Edyta Schab
 • Prezes Zarządu CHOFUM w Chocianowie Pan Mariusz Formicki

Nauczycielka języka polskiego, pani Dorota Krowiak, odczytała z listu przesłany z okazji Jubileuszu Zespołu Szkół przez polonistkę Panią Weronikę Kaczorowską pracującą w naszej szkole w latach 1981-1986, Były to wzruszające wspomnienia o pracy i uczniach oraz życzenia entuzjazmu i wytrwałości w dalszej owocnej pracy, wspaniałego rozwoju w następnych latach.

Wspomnienia, wzruszenia, przeszłości uniesienia…

Część artystyczna

Bukietem wierszy , piosenek i muzycznych refleksji rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów i absolwentów Zespołu Szkół w Chocianowie.

Malwina Kozłowska z klasy I Technikum turystycznego w wierszu „Nauczyli mnie mnóstwa mądrości…”

Edyta Mielnik z kl.III technikum handlowego wykonała i tak jak pięknie, piosenkę „Wiele dni i wiele lat czas nas uczy pogody”

Wyznanie miłosne, nierzadko zdarzające się w szkole, zniewalająco wyśpiewał uczeń klasy III Technikum mechatronicznego Maciej Franc w piosence „Mimozami” zbierając burzę braw jeszcze w trakcie wykonywania utworu.

Filip Tomski z klasy I Technikum turystycznego w recytacji wiersza „Odys”

Absolwent naszej szkoły z 1992 r., a obecnie nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum 2 w Polkowicach Pan Artur Wasylik w lirycznej piosence M.Grechuty „Tyle był dni..” z dedykacją dla wychowawczyń Pani Marii Dwornickiej oraz nauczycielki języka polskiego Pani Małgorzaty Wojtkowiak.

Absolwenci Pan Marek Bakalarz rocznik 2001 oraz Pan Marcin Wojtkowiak rocznik 2004 zaprezentowali muzykę elektroniczną nowej generacji.

Część artystyczną zakończył zespół uczniów naszej szkoły, który wykonał piosenkę „Przychodzimy, odchodzimy…” przy akompaniamencie katechetki Pani Lidii Mazur

Wideo

Odsłonięcie tablicy jubileuszowej

Ostatnim wydarzeniem części oficjalnej było odsłonięcie tablicy Jubileuszowej w holu szkoły. Fundatorami tablicy są Chocianowska Fabryka Urządzeń Mechanicznych oraz rodzice uczniów Zespołu szkół w Chocianowie. Mistrzami tej zaszczytnej ceremonii zostali przedstawiciele fundatorów: Prezes Zarządu CHOFUM w Chocianowie Pan Mariusz Formicki i Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Iwona Kokoszanek.