Na tej stronie zapoznasz się z obecnym gronem nauczycielskim w Zespole Szkół w Chocianowie.

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Pedagog

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Historia

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Podstawy przedsiębiorczości

Wiedza o kulturze

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Religia

Wychowanie fizyczne

Przedmioty zawodowe

Nauczyciele bibliotekarze

Doradztwo zawodowe

Kierownik praktycznej nauki zawodu