Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

W dniu 12 maja 2017 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”, zajęcia realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2017, przeprowadzone dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztacie udział wzięło siedemnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TT.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Do młodzieży wyszedł pan Paweł Pawłowski specjalista ds. edukacji leśnej w chocianowskim Nadleśnictwie, który przeprowadził dalszą część zajęć. Grupa przeszła część trasy przebiegającej Ścieżką Przyrodniczą „Uroczysko Czarne Stawy”. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji dotyczących lokalnej fauny i flory, a część okazów mogła również zobaczyć. Prowadzący zajęcia poruszał również kwestie problemów prowadzenia gospodarki leśnej.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Digital Camera P42001