Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

W dniu 27 września 2017 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Ochrona środowiska naturalnego lasów chocianowskich”, realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2017r. Działanie zrealizowane dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztatach udział wzięło siedem uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TT. Warsztaty miały formę rajdu pieszego przebiegającego po terenach lasów chocianowskich.

Warsztaty rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie do młodzieży dołączył pan Paweł Pawłowski pracownik Nadleśnictwa w Chocianowie odpowiedzialny m.in. za edukacje leśną, który przeprowadził dalszą część zajęć. Tutaj też swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza „Uroczysko Czarne Stawy”, po której przebiegała dalsza część rajdu. Uczniowie zapoznali się z budową lasu oraz torfowiska a także z występującymi w tych miejscach typowymi okazami fauny i flory. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali również z kwestiami prowadzenia gospodarki leśnej przez Nadleśnictwo. W trakcie trwania zajęć w szczególności podkreślano konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.

 

Piotr Machoń

szkolny koordynator

edukacji ekologicznej