Dnia 7 grudnia 2017 roku odbył się etap szkolny Olimpiady Przedsiębiorczości. Olimpiada to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze, realizowany od 2005 r., który zyskał status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Za wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w etapie szkolnym trzymamy kciuki i życzymy zakwalifikowania się do etapu okręgowego.