2TL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 matematyka EW 203 proc. mag-1/2 AD 110   wf-3/3 s2 proc. mag-1/2 AD 110
j.angielski-2/2 AM 213
2 9:00- 9:45 kultura Mw 206 org. mag-1/2 AD 110 org. mag-1/2 AD 110 zaj.zwych AD 110 proc. mag-1/2 AD 110
j.niemiecki-2/2 AU 111
3 9:50-10:35 mag. przypro AD 110 org. mag-1/2 AD 110
j.niemiecki-2/2 AU 104
org. mag-1/2 AD 110 historia 118 j.niemiecki-1/2 AU 111
r_angielski-2/2 AM 213
4 10:55-11:40 r_angielski-1/2 AM 213
proc. mag-2/2 AD 110
org. mag-1/2 AD 110
org. mag-2/2 ED 111
proc. mag-1/2 AD 110
r_angielski-2/2 AM 213
matematyka EW 203 j.niemiecki-1/2 AU 111
proc. mag-2/2 AD 110
5 11:50-12:35 religia LM 12 r_angielski-1/2 AM 213
proc. mag-2/2 AD 110
j.polski AW 206 gosp. mag AD 110 mag. przypro AD 110
6 12:45-13:30 j.polski AW 206 wf-1/3 #2c s1
wf-2/3 #2d #
wf-3/3 s2
j.polski AW 206 gosp. mag AD 110 gosp. mag AD 110
7 13:35-14:20 r_geografia Ku 10 wf-1/3 #2c s1
wf-2/3 #2d #
wf-3/3 s2
Kom społ AW 206 j.angielski-1/2 AM 104
proc. mag-2/2 AD 110
gosp. mag AD 110
8 14:25-15:10   mag. dystryb ED 111 PDG MZ 104 wf-1/3 #2c s1
wf-2/3 #2d #
religia LM 12
9 15:15-16:00   org. mag-2/2 ED 111 mag. dystryb ED 111    
10 16:00-16:45   org. mag-2/2 ED 111 org. mag-2/2 ED 111    
11 16:45-17:30     org. mag-2/2 ED 111    
Obowi±zuje od: 06 maja 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-05-06
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum