1TL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 matematyka EW 203 proc. mag-1/2 KJ 219
e_dla_bezp-2/2 AW 209
j.niemiecki-1/2 AU 102
j.angielski-2/2 MS 104
wf-1/3 #C1 s1
wf-3/3 s2
informatyka-1/2 RG 107
j.niemiecki-2/2 AU 102
2 9:00- 9:45 zaj.zwych KJ 213 mag. przypro KJ 203 j.polski AW 206 matematyka EW 203 wos KZ 10
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 MS 104
proc. mag-2/2 KJ 213
informatyka-1/2 RG 107
j.angielski-2/2 MS 104
chemia 110 e_dla_bezp-1/2 AW 206
j.niemiecki-2/2 AU 102
proc. mag-1/2 KJ 219
informatyka-2/2 RG 107
4 10:55-11:40 mag. dystryb AD 110 j.angielski-1/2 MS 104
informatyka-2/2 RG 107
gosp. mag KJ 213 j.niemiecki-1/2 AU 102
proc. mag-2/2 KJ 219
p.przedsięb. ZM 104
5 11:50-12:35 p.przedsięb. ZM 10 fizyka EW 203 geografia Ku 208 religia LM 12 j.polski AW 206
6 12:45-13:30 mag. dystryb AD 110 religia LM 12 historia 118 gosp. mag KJ 213 BHP AD 110
7 13:35-14:20 biologia ZM 111 mag. przypro KJ 213 wf-1/3 #C1 s1
wf-3/3 s2
wf-2/3 #1 D s3 wf-2/3 #1 D s1
8 14:25-15:10   j.polski AW 206 wf-1/3 #C1 s1
wf-3/3 s2
  wf-2/3 #1 D s1
Obowi±zuje od: 02 stycznia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-01
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum