1TL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 matematyka EW 203 mag. przypro KJ 213 j.polski AW 206 wf-1/3 #C1 s1
wf-2/3 #1 D s3
wf-3/3 s2
wf-2/3 #1 D 12
2 9:00- 9:45 proc. mag-1/2 KJ 219
j.niemiecki-2/2 AU 102
proc. mag-1/2 KJ 219
j.angielski-2/2 MS 104
j.polski AW 206 j.angielski-1/2 MS 104
j.niemiecki-2/2 AU 102
wf-2/3 #1 D 12
3 9:50-10:35 mag. przypro KJ 208 informatyka-1/2 RG 107
proc. mag-2/2 KJ 219
gosp. mag KJ 110 e_dla_bezp-1/2 AW 206
informatyka-2/2 RG 107
gosp. mag KJ 213
4 10:55-11:40 religia LM 12 j.angielski-1/2 MS 104
informatyka-2/2 RG 107
chemia 111 zaj.zwych KJ 213 wos KZ 10
5 11:50-12:35 p.przedsięb. ZM 10 fizyka EW 203 geografia Ku 10 j.niemiecki-1/2 AU 102
proc. mag-2/2 KJ 219
informatyka-1/2 RG 107
j.angielski-2/2 MS 104
6 12:45-13:30 mag. dystryb AD 110 religia LM 12 wf-1/3 #C1 s1
wf-3/3 s2
BHP AD 110 p.przedsięb. ZM 10
7 13:35-14:20 historia 118 j.niemiecki-1/2 AU 102
e_dla_bezp-2/2 AW 206
wf-1/3 #C1 s1
wf-3/3 s2
matematyka EW 203  
8 14:25-15:10 j.polski AW 206 biologia ZM 10   mag. dystryb AD 110  
Obowi±zuje od: 19 marca 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-17
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum