1TL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 matematyka EW 203 p.przedsięb. ZM 11 j.polski AW 206 wf-1/3 #C1 s1
wf-2/3 #1 D s3
wf-3/3 s2
biologia ZM 213
2 9:00- 9:45 proc. mag-1/2 KJ 219
j.niemiecki-2/2 AU 102
proc. mag-1/2 KJ 219
j.angielski-2/2 MS 104
j.polski AW 206 j.angielski-1/2 MS 104
j.niemiecki-2/2 AU 102
wos KZ 10
3 9:50-10:35 mag. przypro KJ 208 informatyka-1/2 RG 107
proc. mag-2/2 KJ 219
gosp. mag KJ 203 e_dla_bezp-1/2 AW 206
informatyka-2/2 RG 107
gosp. mag KJ 209
4 10:55-11:40 mag. dystryb AD 110 j.angielski-1/2 MS 104
informatyka-2/2 RG 107
chemia 10 zaj.zwych KJ 203 historia 118
5 11:50-12:35 mag. przypro KJ 203 fizyka EW 203 geografia Ku 10 j.niemiecki-1/2 AU 102
proc. mag-2/2 KJ 219
informatyka-1/2 RG 107
j.angielski-2/2 MS 104
6 12:45-13:30 j.polski AW 206 matematyka EW 203 wf-1/3 #C1 s1
wf-2/3 #1 D s3
wf-3/3 s2
BHP AD 110 p.przedsięb. ZM 213
7 13:35-14:20 mag. dystryb AD 110 j.niemiecki-1/2 AU 102
e_dla_bezp-2/2 AW 206
wf-1/3 #C1 s1
wf-2/3 #1 D s3
wf-3/3 s2
   
8 14:25-15:10   religia LM 12 religia LM 12    
Obowi±zuje od: 04 maja 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum