4TLM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 j.angielski-2/2 AM 213 j.polski Mw 206 r_angielski-1/2 AM 213 j.polski Mw 206 j.angielski-1/2 AM 213
j.niemiecki-2/2 AU 111
2 9:00- 9:45 j.niemiecki-1/2 AU 111
r_angielski-2/2 AM 213
j.polski Mw 206 zaj.zwych KZ 10 wf-1/2 PM s1
wf-2/2 s2
religia LM 12
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 AU 111
j.angielski-2/2 AM 213
wf-1/2 PM s1
wf-2/2 s2
u_hist.i sp. KZ 10 r_matematyka EW 203 r_angielski-1/2 AM 213
j.niemiecki-2/2 AU 111
4 10:55-11:40 matematyka EW 203 wf-1/2 PM s1
wf-2/2 s2
j.polski Mw 206 r_matematyka EW 203 matematyka EW 203
5 11:50-12:35 j.polski Mw 206 matematyka EW 203 r_matematyka EW 203 matematyka EW 203 j.niemiecki-1/2 AU 111
r_angielski-2/2 AM 213
6 12:45-13:30 r_matematyka EW 203 r_angielski-2/2 AM 213 r_matematyka EW 203 u_hist.i sp. KZ 10 j.angielski-2/2 AM 213
7 13:35-14:20 religia LM 12 r_angielski-2/2 AM 217 r_angielski-1/2 AM 213
j.niemiecki-2/2 AU 120
r_angielski-1/2 AM 213 r_angielski-2/2 AM 213
8 14:25-15:10 j.angielski-1/2 AM 213 r_angielski-2/2 AM 217 j.angielski-1/2 AM 213 r_angielski-1/2 AM 213  
9 15:15-16:00 r_angielski-1/2 AM 213 r_j.obcy #Jn 102      
10 16:00-16:45          
11 16:45-17:30 r_fizyka-1/1 EW 203        
Obowi±zuje od: 11 luty 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-09
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum