3TLM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
mont elem ur-1/2 IP 1.2 j.angielski-2/2 AM 219 mont elem ur-1/2 IP 1.2
r_angielski-2/2 AM 208
mont elem ur-1/2 MP 114
2 9:00- 9:45 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
mont elem ur-1/2 IP 1.2
j.niemiecki-2/2 AU 102
pl przep zas-2/2 KJ 219 mont elem ur-1/2 IP 1.2
j.angielski-2/2 AM 208
mont elem ur-1/2 MP 114
lab tran-spe-2/2 AD 110
3 9:50-10:35 matematyka EW 203 mont elem ur-1/2 IP 1.2
proc transp-2/2 KJ 219
pl przep zas-2/2 KJ 219 mont elem ur-1/2 IP 1.2
proc transp-2/2 KJ 219
mont elem ur-1/2 MP 114
lab tran-spe-2/2 AD 110
4 10:55-11:40 mont elem ur-1/2 MP 114
j. ang. log-2/2 MS 104
wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
obs jedn zew-2/2 AD 110 religia LM 12 JNZ-1/2 111
log w jedn-2/2 AD 110
5 11:50-12:35 mont elem ur-1/2 MP 114
j. ang. log-2/2 MS 104
u_hist.i sp. KZ 201 obs jedn zew-2/2 AD 110 j.niemiecki-1/2 AU 102
proc transp-2/2 KJ 219
u_hist.i sp. KZ 10
6 12:45-13:30 mont elem ur-1/2 MP 114
j.niemiecki-2/2 AU 102
j.niemiecki-1/2 AU 102
lab tran-spe-2/2 AD 110
j.polski Mw 206 j.polski Mw 206 matematyka EW 203
7 13:35-14:20 religia LM 12 j.angielski-1/2 AM 219
lab tran-spe-2/2 AD 110
j.polski Mw 206 j.angielski-1/2 AM 104
obs jedn zew-2/2 AD 110
r_matematyka EW 203
8 14:25-15:10     zaj.zwych KZ 208 r_angielski-1/2 AM 104
lab tran-spe-2/2 AD 110
 
9 15:15-16:00     proj i progr-1/2 ¦J 118    
10 16:00-16:45     proj i progr-1/2 ¦J 118    
11 16:45-17:30     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
12 17:40-18:25     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
13 18:25-19:10     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
Obowi±zuje od: 02 stycznia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-01
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum