3TLM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
u_hist.i sp. KZ 10 j.angielski-2/2 AM 120 r_matematyka EW 203 r_matematyka EW 203
2 9:00- 9:45 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
j.angielski-1/2 AM 110
j.niemiecki-2/2 AU 102
pl przep zas-2/2 KJ 219 rozr i obs u-1/2 IP 1.2
proc transp-2/2 KJ 219
matematyka EW 203
3 9:50-10:35 matematyka EW 203 JNZ-1/2 111
lab tran-spe-2/2 AD 110
lab tran-spe-2/2 AD @ rozr i obs u-1/2 IP 1.2
proc transp-2/2 KJ 219
j.angielski-1/2 AM 219
j. ang. log-2/2 MS 104
4 10:55-11:40 r_matematyka EW 203 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
obs jedn zew-2/2 AD 110 rozr i obs u-1/2 IP 1.2
j.niemiecki-2/2 AU 102
j.niemiecki-1/2 AU 102
j. ang. log-2/2 MS 104
5 11:50-12:35 rozr i obs u-1/2 MP 114
j.angielski-2/2 AM 120
u_hist.i sp. KZ 110 obs jedn zew-2/2 AD 110 religia LM 12 r_angielski-1/2 AM 102
obs jedn zew-2/2 AD 110
6 12:45-13:30 rozr i obs u-1/2 MP 114
r_angielski-2/2 AM 120
j.niemiecki-1/2 AU 102
lab tran-spe-2/2 AD 110
pl przep zas-2/2 KJ 219 j.polski Mw 206 r_angielski-1/2 AM 102
log w jedn-2/2 AD 110
7 13:35-14:20 rozr i obs u-1/2 MP 114
r_angielski-2/2 AM 120
lab tran-spe-2/2 AD 110 proc transp-2/2 KJ 219 j.polski Mw 206 religia LM 12
8 14:25-15:10   lab tran-spe-2/2 AD 110 j.polski Mw 206 zaj.zwych KZ 10  
9 15:15-16:00     proj i progr-1/2 ¦J 116    
10 16:00-16:45     proj i progr-1/2 ¦J 116    
11 16:45-17:30     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
12 17:40-18:25     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
13 18:25-19:10     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
14 19:10-19:55     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
15 19:55-20:40     rozr i obs u-1/2 ¦J 116    
Obowi±zuje od: 04 maja 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum