1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55     e_dla_bezp AW 110   stosow.elem.-1/2 GJ 201
2 9:00- 9:45     fizyka EW 203   stosow.elem.-1/2 GJ 201
3 9:50-10:35     wf-1/2 s2
realiz.proc.-2/2 GJ 201
stosow.elem.-2/2 GJ 201 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
4 10:55-11:40 historia KZ 102 realiz.proc.-1/2 GJ 217
j.niemiecki-2/2 111
j.niemiecki-1/2 111
realiz.proc.-2/2 GJ 217
stosow.elem.-2/2 GJ 201 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
5 11:50-12:35 j.polski Mw 206 realiz.proc.-1/2 GJ 217
wf-2/2 PM s1
chemia 213 zaj.zwych 111  
6 12:45-13:30 religia KS 10 biologia ZM 10   religia KS 12  
7 13:35-14:20 geografia BR 10 matematyka BW 10   matematyka BW 10  
8 14:25-15:10 stosow.elem.-2/2 BK 01 stosow.elem.-1/2 BK 01   j.polski Mw 206  
9 15:15-16:00 realiz.proc.-2/2 BK 01 stosow.elem.-1/2 BK 01   stos.bhp MZ 110  
10 16:00-16:45 stosow.elem.-2/2 BK 01 realiz.proc.-1/2 BK 01      
11 16:45-17:30 realiz.proc.-2/2 BK 01 realiz.proc.-1/2 BK 01      
Obowi±zuje od: 02 stycznia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-01
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum