1A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55       j.niemiecki-2/2 111 stosow.elem.-1/2 IP 1.2
2 9:00- 9:45     j.niemiecki-1/2 111 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
stosow.elem.-1/2 IP 1.2
3 9:50-10:35     matematyka BW 209 zaj.zwych 111 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
4 10:55-11:40     religia KS 203 biologia ZM 10 wf-1/2 s2
wf-2/2 PM s1
5 11:50-12:35     chemia 213 historia KZ 203 j.polski Mw 206
6 12:45-13:30 stosow.elem.-2/2 IP 1.2   fizyka EW 203 religia KS 11 geografia BR 10
7 13:35-14:20 stosow.elem.-2/2 IP 1.2   j.polski Mw 206 matematyka BW 209 e_dla_bezp AW 206
8 14:25-15:10 stosow.elem.-2/2 BK 01 stosow.elem.-1/2 BK 01   stos.bhp MZ 110  
9 15:15-16:00 realiz.proc.-2/2 BK 01 stosow.elem.-1/2 BK 01      
10 16:00-16:45 stosow.elem.-2/2 BK 01 realiz.proc.-1/2 BK 01      
11 16:45-17:30 realiz.proc.-2/2 BK 01 realiz.proc.-1/2 BK 01      
12 17:40-18:25 realiz.proc.-2/2 BK 01 realiz.proc.-1/2 BK 01      
13 18:25-19:10 realiz.proc.-2/2 BK 01 realiz.proc.-1/2 BK 01      
Obowi±zuje od: 04 maja 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum