2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 j.niemiecki AU 102 mont elem ur-2/2 MP 114 informatyka-2/2 RG 107 j.polski AW 206  
2 9:00- 9:45 matematyka BW 209 informatyka-1/2 RG 107
mont elem ur-2/2 MP 114
matematyka BW 209 wos KZ 10 mont elem ur-1/2 IP 1.2
3 9:50-10:35 wf s2 historia 118 p.przedsięb. ZM 10 p.przedsięb. ZM 110 mont elem ur-1/2 IP 1.2
4 10:55-11:40 mont elem ur-1/2 IP 1.2 j.niemiecki AU 102 religia LM 12 wf s2 religia LM 12
5 11:50-12:35 mont elem ur-1/2 IP 1.2 mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
  mont elem ur-2/2 MP 114 wf s2
6 12:45-13:30 mont elem ur-1/2 IP 1.2 mont elem ur-1/2 IP s2
mont elem ur-2/2 MP 114
  mont elem ur-2/2 MP 114 zaj.zwych s2
7 13:35-14:20   j.polski AW 206   mont elem ur-2/2 MP 114  
Obowi±zuje od: 02 stycznia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-01
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum