2A
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55     matematyka BW 209   informatyka-2/2 RG 107
2 9:00- 9:45   informatyka-1/2 RG 107 historia 118 j.polski AW 206 matematyka BW 209
3 9:50-10:35 j.niemiecki AU 102 wf s2 wos KZ 10 wf s1 j.niemiecki AU 102
4 10:55-11:40 p.przedsięb. ZM 10 p.przedsięb. ZM 10 religia LM 12 wf s2 religia LM 12
5 11:50-12:35 j.polski AW 206 mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
zaj.zwych s2 mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
 
6 12:45-13:30   mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
  mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
 
7 13:35-14:20   mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
  mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
 
8 14:25-15:10       mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
 
Obowi±zuje od: 04 maja 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum