1AP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55     realiz.proc.-1/2 IP 1.2
stosow.elem.-2/2 MP 114
j.polski NG 206  
2 9:00- 9:45 j.niemiecki-1/2 AU 111   realiz.proc.-1/2 IP 1.2
stosow.elem.-2/2 MP 114
e_dla_bezp 12 wf-1/2 s2
3 9:50-10:35 j.polski NG 01   stosow.elem.-1/2 MP 114
stosow.elem.-2/2 GJ 215
wf-1/2 s2
realiz.proc.-2/2 GJ 11
zaj.zwych 213
4 10:55-11:40 religia MG # j.niemiecki-2/2 AU 10 stosow.elem.-1/2 MP 114
stosow.elem.-2/2 GJ 215
wf-1/2 s2
realiz.proc.-2/2 GJ 215
j.niemiecki-1/2 AU 111
informatyka-2/2 RG 107
5 11:50-12:35 p.przedsięb. ZM 217 Kom społ KA 01 matematyka KJ 10 informatyka-1/2 RG 107
realiz.proc.-2/2 GJ 215
realiz.proc.-1/2 IP 1.2
wf-2/2 s2
6 12:45-13:30 chemia 209 religia MG 213 stosow.elem.-1/2 MP 114
JNZ-2/2 BJ 120
realiz.proc.-2/2 GJ 11 realiz.proc.-1/2 IP 1.2
wf-2/2 s2
7 13:35-14:20 matematyka KJ 10 geografia Ku 213 stosow.elem.-1/2 MP 114
j.niemiecki-2/2 AU 111
  p.przedsięb. ZM 217
8 14:25-15:10 JNZ-1/2 BJ 120
wf-2/2 s2
historia KZ 10 PDG MZ 111    
9 15:15-16:00   stos.bhp MK 104      
Obowi±zuje od: 16 wrze¶nia 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-16
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum