4TA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 wf-2/2 #4d s3 j.polski Mw 206 wf-1/2 s2
wf-2/2 #4d s3
j.niemiecki AU 102 matematyka EW 203
2 9:00- 9:45 matematyka EW 203 j.polski Mw 206 wf-1/2 s2
wf-2/2 #4d s3
u_hist.i sp. 118 r_angielski AM 110
3 9:50-10:35 r_angielski AM 110 u_hist.i sp. 118 r_matematyka EW 203 r_matematyka EW 203 j.polski Mw 206
4 10:55-11:40 j.polski Mw 206 j.niemiecki AU 102 matematyka EW 203 r_matematyka EW 203 JNZ 111
5 11:50-12:35 r_angielski AM 208 r_angielski AM 208 j.niemiecki AU 102 religia LM 12  
6 12:45-13:30 r_angielski AM 201 r_matematyka EW 203 j.polski Mw 206 j.angielski AM 213  
7 13:35-14:20 religia LM 12 wf-1/2 s2 zaj.zwych Mw 206 j.angielski AM 104  
8 14:25-15:10     j.angielski AM 104    
Obowi±zuje od: 19 marca 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-17
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum