1TTM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 p.przedsięb. ZM 11 j.angielski-1/2 MS 104
informatyka-2/2 RG 107
p. turystyki-1/2 AH 213
TiKM-2/2 ZJ 217
wos KZ 10 j.polski Mw 206
2 9:00- 9:45 biologia ZM 10 protokół dyp-1/2 AH 213
TiKM-2/2 ZJ 217
j.niemiecki-1/2 111
TiKM-2/2 ZJ 217
org. im. tur-1/2 AH 213
informatyka-2/2 RG 107
informatyka-1/2 RG 107
j.niemiecki-2/2 111
3 9:50-10:35 j.polski Mw 206 p. turystyki-1/2 AH 213
TiKM-2/2 ZJ 217
informatyka-1/2 RG 107
TiKM-2/2 ZJ 217
geografia BR 10 geografia BR 10
4 10:55-11:40 plan. kosztó-1/2 WW 11
pods. mach.-2/2 GJ 217
org. im. tur-1/2 AH 213
e_dla_bezp-2/2 AW 206
wf-1/2 PM s1
wf-2/2 s2
fizyka EW 203 zaj.zwych BR 10
5 11:50-12:35 rez. imprez-1/2 WW 11
pods. mach.-2/2 GJ 217
org. im. tur-1/2 AH 213
j.angielski-2/2 MS 104
p.przedsięb. ZM 10 historia 118 j.angielski-1/2 MS 104
pods. mach.-2/2 GJ 217
6 12:45-13:30 matematyka AS 209 e_dla_bezp-1/2 AW 206
j.niemiecki-2/2 111
j.niemiecki-1/2 111
j.angielski-2/2 MS 104
wf-1/2 PM s1
wf-2/2 s2
pods. mach.-2/2 GJ 217
7 13:35-14:20 religia KS 118 religia KS 208 matematyka AS 209 wf-1/2 PM s1
wf-2/2 s2
 
8 14:25-15:10   BHP AD 110 chemia 213    
Obowi±zuje od: 02 stycznia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-01
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum