2TTM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 JNZ-1/2 AU 111 religia LM 12 geografia tu-1/2 Ku 203 plan. kosztó-1/2 WW 201
Podst mechat-2/2 MT 215
sprzed-1/2 WW 201
mont.- uruch-2/2 IP 1.2
2 9:00- 9:45 j.angielski-1/2 AK 219 plan. kosztó-1/2 WW 201
j.niemiecki-2/2 102
matematyka AS 209 r_geografia-1/2 BR 10
Podst mechat-2/2 MT 215
j.niemiecki-1/2 102
mont.- uruch-2/2 IP 1.2
3 9:50-10:35 r_angielski-1/2 AK 219 j.niemiecki-1/2 102
r_matematyka-2/2 AS 209
matematyka AS 209 j.polski Mw 206 Kom społ AW 206
4 10:55-11:40 kultura Mw 206 rozlicz. imp-1/2 WW 201
mont.- uruch-2/2 IP 1.2
org. im. tur-1/2 WW 201
mont.- uruch-2/2 MP 114
j.polski Mw 206 j.polski Mw 206
5 11:50-12:35 zaj.zwych BR 10 rozlicz. imp-1/2 WW 201
mont.- uruch-2/2 IP 1.2
org. im. tur-1/2 WW 201
mont.- uruch-2/2 MP 114
r_angielski-1/2 AK 219
r_angielski-2/2 MS 104
sprzed-1/2 WW 201
r_angielski-2/2 MS 104
6 12:45-13:30 JNZ-1/2 AU 111
Podst mechat-2/2 MT 215
wf-1/3 #2c s1
wf-2/3 #2d #
wf-3/3 Mo s3
prowadz. usł-1/2 WW 201
j.angielski-2/2 MS 104
historia 118 rez. imprez-1/2 WW 201
mont.- uruch-2/2 MP 114
7 13:35-14:20 geografia tu-1/2 Ku 10
Podst mechat-2/2 MT 215
wf-1/3 #2c s1
wf-2/3 #2d #
wf-3/3 Mo s3
geografia tu-1/2 Ku 201
j.niemiecki-2/2 102
matematyka AS 209 rez. imprez-1/2 WW 201
mont.- uruch-2/2 MP 114
8 14:25-15:10 r_geografia-1/2 BR 111
TiKM-2/2 BK 01
PDG MZ 110 religia LM 12 wf-1/3 #2c s1
wf-2/3 #2d s2
wf-3/3 Mo s3
 
9 15:15-16:00 TiKM-2/2 BK 01        
10 16:00-16:45 TiKM-2/2 BK 01        
11 16:45-17:30 TiKM-2/2 BK 01        
Obowiązuje od: 11 luty 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum