2TT
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 prac turysty-1/2 AH 213
j.niemiecki-2/2 111
wf-1/2 s2 j.angielski-1/2 MS 104
j.niemiecki-2/2 111
matematyka AS 11 pods dzia³ g WW 11
2 9:00- 9:45 r_angielski-1/2 MS 104
prac turysty-2/2 WW 11
wf-1/2 s2 JAZ-1/2 AM 110
prac obs inf-2/2 RG 107
matematyka AS 209 kultura Mw 206
3 9:50-10:35 org imprez AH 213 historia 118 j.niemiecki-1/2 111
r_angielski-2/2 MS 104
j.polski DK 208 r_geografia BR 10
4 10:55-11:40 prac obs inf-1/2 RG 107
r_angielski-2/2 MS 104
zaj.zwych DK 208 prac turysty-1/2 AH 213
prac obs inf-2/2 RG 107
prac obs inf-1/2 RG 107
j.angielski-2/2 MS 104
j.polski DK 208
5 11:50-12:35 r_geografia BR 10 j.polski DK 208 org imprez AH 208 geografia tu BR 10 matematyka AS 209
6 12:45-13:30 wf-1/2 s2
wf-2/2 #2 c s3
j.niemiecki-1/2 111
prac turysty-2/2 WW 11
r_angielski-1/2 MS 104 religia LM 12 religia LM 12
7 13:35-14:20 org imprez AH 213 prac turysty-1/2 AH 213
prac turysty-2/2 WW 11
    wf-2/2 #2 c s3
8 14:25-15:10 JAZ-2/2 AM 120 MUTurystyczn MZ 10     wf-2/2 #2 c s3
Obowi±zuje od: 04 maja 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-04-30
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum