3TT
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 geografia tu Ku 208 religia LM 12 JNZ-1/2 KE 120
r_angielski-2/2 MS 104
   
2 9:00- 9:45 matematyka AS 209 j.polski DK 208 r_angielski-1/2 MS 104
prac turysty-2/2 WW 201
j.polski DK 208 u_hist.i sp. 118
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 102
j.angielski-2/2 MS 104
j.polski DK 208 u_hist.i sp. 118 wf-1/2 #3c s1
wf-2/2 s2
org imprez WW 201
4 10:55-11:40 prac turysty-1/2 WW 201
j.niemiecki-2/2 102
prac obs inf-1/2 RG 107
JNZ-2/2 KE 120
j.angielski-1/2 MS 104
prac obs inf-2/2 RG 107
wf-1/2 #3c s1
wf-2/2 s2
prac turysty-1/2 WW 201
prac obs inf-2/2 RG 107
5 11:50-12:35 JAZ-1/2 AM 120
j.angielski-2/2 MS 104
prac obs inf-1/2 RG 107
j.niemiecki-2/2 102
geografia tu Ku 10 religia LM 12 pods dzia³ g WW 201
6 12:45-13:30 r_geografia BR 118 j.angielski-1/2 MS 104
prac turysty-2/2 WW 201
org imprez WW 201 matematyka AS 209 wf-2/2 s2
7 13:35-14:20 j.niemiecki-1/2 102
JAZ-2/2 AM 120
pods dzia³ g WW 201 wf-1/2 #3c s1 zaj.zwych DK 208  
8 14:25-15:10       MUTurystyczn MZ 118  
Obowi±zuje od: 14 paxdziernik 2018r,
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-28
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum