3TT
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55   j.angielski-1/2 MS 104
prac turysty-2/2 WW 201
u_hist.i sp. 118 matematyka AS 209 religia LM 12
2 9:00- 9:45 pods dzia³ g WW 201 j.polski DK 208 r_angielski-1/2 MS 104
prac obs inf-2/2 RG 107
JNZ-1/2 BJ 120
prac turysty-2/2 WW 201
org imprez WW 201
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 102
j.angielski-2/2 MS 104
org imprez WW 201 prac turysty-1/2 WW 201
j.niemiecki-2/2 102
wf-1/2 #3c s1
wf-2/2 s2
matematyka AS 209
4 10:55-11:40 prac turysty-1/2 WW 201
j.niemiecki-2/2 102
prac obs inf-1/2 RG 107
r_angielski-2/2 MS 104
j.angielski-1/2 MS 104
prac obs inf-2/2 RG 107
wf-1/2 #3c s1
wf-2/2 s2
pods dzia³ g WW 201
5 11:50-12:35 JAZ-1/2 AM 219
j.angielski-2/2 MS 104
j.niemiecki-1/2 102
JAZ-2/2 AM 213
geografia tu Ku 10 j.polski DK 208 r_geografia BR 10
6 12:45-13:30 prac obs inf-1/2 RG 107
JNZ-2/2 BJ 120
zaj.zwych DK 208 religia LM 12 j.polski DK 208  
7 13:35-14:20 u_hist.i sp. 118   wf-1/2 #3c s1
wf-2/2 s2
   
8 14:25-15:10 geografia tu Ku 10        
9 15:15-16:00 MUTurystyczn MZ 118        
Obowi±zuje od: 11 luty 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-09
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum