2TT
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 r_angielski-1/2 MS 104
prac turysty-2/2 AH 213
j.niemiecki-1/2 111
prac turysty-2/2 AH 213
j.niemiecki-1/2 111 prac turysty-1/2 WW 11
r_angielski-2/2 MS 104
historia 118
2 9:00- 9:45 r_angielski-1/2 MS 104
JAZ-2/2 AM 219
JAZ-1/2 AM 110
r_angielski-2/2 MS 104
j.angielski-1/2 MS 104
prac obs inf-2/2 RG 107
prac turysty-1/2 WW 11
j.niemiecki-2/2 111
matematyka AS 209
3 9:50-10:35 r_geografia BR 10 j.polski DK 208 pods dzia³ g WW 11 org imprez AH 213 kultura Mw 206
4 10:55-11:40 prac obs inf-1/2 RG 107
prac turysty-2/2 AH 213
geografia tu BR 10 prac turysty-1/2 WW 11
prac obs inf-2/2 RG 107
prac obs inf-1/2 RG 107
j.angielski-2/2 MS 104
j.polski DK 208
5 11:50-12:35 org imprez AH 213 zaj.zwych DK 208 r_geografia BR 11 matematyka AS 209 j.polski DK 208
6 12:45-13:30 wf-1/2 s2
wf-2/2 #2 c s3
org imprez AH 213 religia LM 12   religia LM 12
7 13:35-14:20 matematyka AS 209 j.niemiecki-2/2 111     wf-1/2 s2
wf-2/2 #2 c s3
8 14:25-15:10 MUTurystyczn MZ 111       wf-1/2 s2
wf-2/2 #2 c s3
Obowi±zuje od: 02 stycznia 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-01-01
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum