4TT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 JAZ AM 213 wf-2/2 #4c s1 org imprez AH 213    
2 9:00- 9:45 wf-1/2 s2
prac obs inf-2/2 RG 107
u_hist.i sp. 118 prac turysty WW 201    
3 9:50-10:35 j.polski DK 208 j.niemiecki 102 prac turysty WW 201 wf-2/2 #4c s1 r_geografia BR 10
4 10:55-11:40 j.polski DK 208 org imprez AH 213 org imprez AH 213 wf-2/2 #4c s1 zaj.zwych DK 208
5 11:50-12:35 j.angielski AM 213 matematyka AS 209 org imprez AH 213 religia LM 10 JAZ AM 201
6 12:45-13:30 prac turysty WW 201 wf-1/2 s2
prac obs inf-2/2 RG 107
prac obs inf-1/2 RG 107 org imprez AH 213 prac turysty WW 201
7 13:35-14:20 prac turysty WW 201 wf-1/2 s2 prac obs inf-1/2 RG 107 matematyka AS 209 religia LM 12
8 14:25-15:10 org imprez AH 213     matematyka AS 209 prac turysty WW 201
9 15:15-16:00       r_angielski AM 213 JNZ ES 120
10 16:00-16:45       JNZ ES 120  
Obowi±zuje od: 16 wrze¶nia 2019r.
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-16
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum