4TT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 j.polski DK 208 wf-1/2 s2
wf-2/2 #4c s1
r_geografia BR 10 j.polski DK 208 j.polski DK 208
2 9:00- 9:45 j.niemiecki 102 u_hist.i sp. 120 r_geografia BR 10 matematyka AS 209 religia LM 12
3 9:50-10:35 r_geografia BR 10 r_geografia BR 01 r_angielski AM 213 j.angielski AM 10 j.angielski AM 213
4 10:55-11:40 j.angielski AM 116 j.polski DK 208 u_hist.i sp. 118 wf-1/2 s2
wf-2/2 #4c s1
r_angielski AM 213
5 11:50-12:35 matematyka AS 209 j.polski DK 208 j.polski DK 208 wf-1/2 @
wf-2/2 #4c s1
r_angielski AM 213
6 12:45-13:30 religia LM 12 zaj.zwych DK 208 r_angielski AM 213 j.niemiecki 102 r_geografia BR 10
7 13:35-14:20 u_hist.i sp. 118   matematyka AS 209 j.niemiecki 102 matematyka AS 209
8 14:25-15:10 r_angielski AM 213   matematyka AS 209    
Obowi±zuje od: 24 luty 2020r.
Drukuj plan
wygenerowano 2020-02-21
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum