203 fizyka,matematyka
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 EW 1TA matematyka
      EW 1TT matematyka
2 9:00- 9:45 EW 2TL matematyka
  1A chemia
  EW 1TA fizyka
3 9:50-10:35 EW 1TT matematyka
  1TLM chemia
EW 4TLM r_matematyka
EW 2TL matematyka
4 10:55-11:40 EW 4TLM matematyka
KZ 1TT wos
EW 1TLM fizyka
EW 2A matematyka
 
5 11:50-12:35 EW 3TA matematyka
AW 1A Kom społ
EW 3TA r_matematyka
EW 1TT fizyka
EW 1TA matematyka
6 12:45-13:30   EW 4TLM matematyka
  EW 1B fizyka
EW 1TA matematyka
7 13:35-14:20     1TA chemia
EW 1A fizyka
 
8 14:25-15:10       EW 3TA zaj.zwych
 
Obowi±zuje od: 14 paxdziernik 2018r,
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-28
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum