W dniach 11 i 12 października 2017 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Porządkowanie terenów leśnych”, połączone z rajdem rowerowym. Działanie przeprowadzono w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2017.

Warsztaty odbyły się  dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Chocianów. W zajęciach udział wzięło trzynastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 A. Warsztat przeprowadzony został na terenie siedziby Nadleśnictwa Chocianów, lasów chocianowskich a także lokalnych szlaków rowerowych oraz Chojnowa i Gromadki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych i szlakach leśnych. Następnie grupa udała się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie gdzie omówiono cele zajęć. Problematykę niewłaściwego zachowania ludzi przebywających w lesie a w szczególności zaśmiecania terenów leśnych przedstawił pan Paweł Pawłowski zajmujący się m.in. edukacją leśną w chocianowskim Nadleśnictwie. W dalszej części młodzież udała się na tereny leśne gdzie przystąpili do porządkowania wyznaczonego terenu leśnego z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Oczyszczono znaczną część Ścieżki Edukacyjnej „Uroczysko Czarne Stawy”, leżącej na terenach Rezerwatu Przyrody „Czarne Stawy”. Młodzież zebrała kilkanaście worków śmieci, w tym m.in. opony, butelki szklane i plastikowe, puszki, torby foliowe, inne elementy plastikowe i metalowe oraz wiele innych. Po zakończeniu tej części warsztatów grupa wróciła na teren siedziby chocianowskiego Nadleśnictwa gdzie odbyło się wspólne ognisko.

Dalsza część warsztatów to rajd rowerowy przebiegający przez miejscowości: Chocianów – Duninów – Rokitki – Czernikowice – Chojnów – Jerzmanowice – Witków – Groble – Stary Łom – Modła – Gromadka. W Chojnowie dodatkowo uczniowie wzięli udział w zajęciach rekreacyjnych, które odbyły się na kręgielni chojnowskiego Ośrodka Kultury.

W godzinach wieczornych przeprowadzono jeszcze zajęcia poświęcone omówieniu problematyki gospodarowania surowcami wtórnymi na przykładzie prowadzonej w szkole akcji zbierania surowców wtórnych.

Kolejnego dnia warsztatów odbyły się zajęcia warsztatowe podczas których młodzież przeprowadziła doświadczenia z wykorzystaniem walizki terenowej z zestawem do badania powietrza.

Po tych zajęciach uczniowie udali się w drogę powrotną, przejeżdżając trasą: Gromadka – Modła – Nowa Kuźnia – Chocianów.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Małgorzata Światłoń-Szydełko, Piotr Machoń.