Logo: Europejskie Służby Zatrudnienia

W ramach współpracy polsko-austriackiej koordynowanej ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej uczestniczyli  już po raz czwarty w projekcie praktyk zawodowych pn.  „Praktyki w Austrii dla najlepszych”

Warunkiem udziału w projekcie było jak w poprzednich latach pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Pana Dietmara Müllera, koordynatora komórki ds. turystyki w austriackim Urzędzie Pracy AMS w Bludenz. Rozmowa ta odbywała się w języku niemieckim jak również w języku angielskim w dniu 04.11.2016r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu i miała na celu zbadanie umiejętności językowych oraz zakresu wiedzy związanej z zawodem.

Do projektu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Anna Gruszczyńska – Hotel Lagant w miejscowości Brand

Magdalena Diduszko – Hotel Lagant w miejscowości Brand

Damian Poręba – Hotel Montana w miejscowości Lech

Emilia Korabiowska – Hotel Montana w miejscowości Lech

Klaudia Nguyen Van – Hotel Montana w miejscowości Lech

Izabela Sadowska – Hotel Brandnertal w miejscowości Brand

Daria Ciesielska – Hotel Walserstube w miejscowości Warth
Wymieni wyżej uczniowie wyjechali w terminie 31.01. – 13.03.2017r. do Vorarlberg, regionu turystycznego położonego w Alpach austriackich. Na czas praktyk zostało im zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i pełne ubezpieczenie zdrowotne.

Po 6 tygodniach nabywania umiejętności praktycznych, a także dużej wiedzy teoretycznej w hotelach o wysokim standardzie, uczniowie wrócili bogatsi o nowe doświadczenia. Za przepracowany okres praktyk otrzymali również wynagrodzenie w wysokości 1200 € netto, a także propozycje pracy po ukończeniu szkoły.

Należy zaznaczyć, że dzięki zdobytemu doświadczeniu i otrzymanym certyfikatom w języku niemieckim, z pewnością łatwiej będzie im po zakończeniu szkoły znaleźć się na rynku pracy.