W ramach współpracy polsko-austriackiej koordynowanej ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej już po raz piąty uczestniczyli w projekcie praktyk zawodowych pn.  „Praktyki w Austrii dla najlepszych”

Grupa pięciu uczniów po pozytywnym przejściu rozmów rekrutacyjnych, które odbywały się w języku niemieckim, wyjechała na okres 6 tygodni w terminie 14.01. – 25.02.2018r. do turystycznego regionu Vorarlberg, w Alpach austriackich.

Uczniowie mieli zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, pełne ubezpieczenie, a także wynagrodzenie w wysokości 900 € brutto miesięcznie.

Dzięki odbytym praktykom młodzież miała możliwość porównania polskich i austriackich standardów hoteli, sprawdzenia swojej wiedzy praktycznej i umiejętności językowych w nowych warunkach oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Projekt z pewnością przyczynił się do zawodowego rozwoju uczniów, którzy zdobyte umiejętności w przyszłości wykorzystają w dalszej karierze zawodowej.

Należy zaznaczyć, że nabyte doświadczenie będzie dla uczestników projektu ważnym atutem, który uczyni ich bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi na wymagającym rynku pracy.