Logo: Zespół Szkół w Chocianowie

W dniu 31 maja 2016 roku odbył się warsztat edukacji ekologicznej pn. „Procesy technologiczne w oczyszczaniu nieczystości”. Działanie przeprowadzone dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w Chocianowie. W warsztacie udział wzięło siedemnaście uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TT. Warsztat przeprowadzony został na obiekcie PWK w Chocianowie, przez pracowników tego zakładu.

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania uczestników z regulaminem zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Chocianowie. Następnie uczniowie wykonywali badania laboratoryjne oraz mieli okazję zapoznania się oraz zaobserwowania procesów biologicznych, chemicznych i mechanicznych, które przebiegają w trakcie oczyszczania ścieków.

Na zakończenie zajęć odbyło się wspólne ognisko.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Wojciech Wróbel.