9 stycznia 2018 r. w Multimedialnym Centrum Informacji Zespołu Szkół w Chocianowie odbyło się wręczenie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie na ciekawą książkę w ramach projektu „Dobra Książka –Polecam!” Impreza zwieńczyła trwające w szkole od kwietnia 2017 r. działania realizowane w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Projekt „Dobra Książka –Polecam!” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a jego głównym celem było głównym celem było propagowanie ciekawej literatury.

Jednym z punktów projektu było przygotowanie przez uczniów każdej klasy prezentacji multimedialnych lub plansz zawierających informacje o autorze książki i jego twórczości, krótką recenzję polecanego dzieła oraz ciekawe cytaty.

Kolejnym etapem była prezentacja prac podczas zajęć wychowawczych oraz na zebraniu rodziców.

Na konkurs wpłynęło 16 prezentacji multimedialnych oraz 5 plansz. W kategorii „Prezentacja multimedialna” I miejsce otrzymała Natalia Tomaszewska z klasy II TT za pracę o książce pt. „Między teraz a wiecznością” M. Lucas, II miejsce Natalia Nguyen z klasy 1 B za pracę o książce pt. „Wybrani” C.J. Daughery a III miejsce jury przyznało Jakubowi Różyckiemu z klasy 4 TB za prezentację nt. książki pt. „Mitologia nordycka” N. Geimana. Wyróżnienie otrzymali: Adrian Kotowski z klasy 2 A oraz Daria Napora z klasy 3 TLM. W kategorii „Plansza” jury wyróżniło pracę Adama Ostrycharza z klasy 2 B.

Wszystkie prace były wykonane na wysokim poziomie, ich autorzy otrzymali dyplomy i upominki.

Autorzy najlepszych prac zaprezentowali je przed publicznością zgromadzoną w MCI ZSZ w Chocianowie i to chyba sprawiło im największą radość.

Nagrody i upominki wręczała p.o. Wicedyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie, mgr Krystyna Zborowska, dodając – Bardzo się cieszę, że czytacie książki, gdyż poprzez czytanie budujecie swoją tożsamość.

Dzięki udziałowi w projekcie „Dobra Książka –Polecam!” biblioteka szkolna wzbogaciła się o 598 książek oraz 17 audiobooków na łączną kwotę 15 tyś zł.