11.05.2017 roku uczestnicy Hufca Pracy w Przemkowie będący uczniami klasy II ZSZ  w Chocianowie, kształcącymi się w zawodzie monter mechatronik, odbyli szkolenie  w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie. Spotkanie zostało zorganizowane w związku  z przygotowaniami do VII Młodzieżowych Manewrów Wojskowo-Ratowniczo-Gaśniczych, które już niebawem odbędą się w Górze. Chłopcy zostali przygotowani do konkurencji strażackich zarówno teoretycznie jak i praktycznie.

Pan Marcin Maziej, który ze Strażą Pożarną jest związany od kilkunastu lat, wykazał się pełnym profesjonalizmem, strażackim zaangażowaniem oraz dużą wiedzą, co zrobiło na uczestnikach duże wrażenie. Chłopcy wysłuchali prelekcji nt. zasad ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznali się z podręcznym sprzętem gaśniczym. Następnie podczas części praktycznej wykazali się sprawnością fizyczną, pokonując tor przeszkód. Biegając pomiędzy strażackimi wężami, doskonalili umiejętność podłączania węży W52 i W110 z prądownicą i wężem ssawnym. Dużą atrakcją była też możliwość przymierzenia umundurowania bojowego. Po zakończeniu ćwiczeń strażackich przypomnieliśmy sobie zasady udzielenia pierwszej pomocy, resuscytacji oraz transportowania rannego na polu walki.  Mamy nadzieję, że w Górze pójdzie nam dobrze.

Artykuł i zdjęcia: wychowawca Barbara Bogusz