W dniu 26 października 2016 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Przyroda Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”. Zadanie zrealizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2016. W warsztacie udział wzięło 27 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TL. Warsztat, w formie rajdu pieszego, przeprowadzono na terenach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Podczas zajęć uczniowie wdrażali się oraz byli zachęcani do samodzielnej aktywności turystycznej w formie wycieczek i rajdów pieszych w szczególności na terenach o znacznych walorach ekologicznych. Warsztat w którym młodzież wzięła udział był właśnie przykładem wykorzystania takiego działania. Rajd pieszy, który rozpoczął się w gospodarstwie agroturystycznym „Amazonka” w miejscowości Ostaszów, przebiegał następnie po terenach Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w obrębie którego znajdują się: Rezerwat Przyrody „Stawy Przemkowskie” oraz Użytek Ekologiczny „Przemkowskie Bagno”. Uczestnicy zapoznali się z licznymi okazami fauny i flory tego regionu. Ogromną atrakcją dla uczniów okazała się wieża widokowa z której można podziwiać uroki znacznego obszaru Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Po powrocie do gospodarstwa agroturystycznego omówiono jeszcze zdrowotne i ekologiczne aspekty turystyki pieszej oraz zwracano uwagę na konieczność dbałości o otaczające nas środowisko naturalne.
Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Joanna Knutelska.