W dniach 11 i 12 grudnia 2017 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Przyroda Ślężańskiego Parku Krajobrazowego”. Zajęcia realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2017, współfinansowego przez Powiat Polkowicki. Warsztaty przeprowadzono na terenach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego (ŚPK).

Zajęcia rozpoczęły się od przejazdu do miejscowości Sobótka, która graniczy ze ŚPK. Park utworzony w 1988 roku stanowi niezwykle ciekawy obszar pod względem przyrodniczym, geologicznym, kulturowym ale również kultowym. Park należy  również do obszaru chronionego Natura 2000.

Młodzież zwiedziła miejscowość Sobótka a wieczorem przeprowadzono zajęcia teoretyczne, których tematem było przedstawienie przyrody Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Rozmawiano także o realizacji Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej a także o prowadzonej w szkole selektywnej zbiórce odpadów wtórnych.

Kolejnego dnia uczestnicy warsztatów wzięli udział w rajdzie pieszym prowadzącym częściowo ścieżkami dydaktyczno – przyrodniczymi oraz szlakami turystycznymi. Podczas wędrówki młodzież miała okazję zapoznać się z charakterystycznymi dla Masywu Ślęży lasami oraz występującymi w nim licznymi gatunkami roślin i zwierząt. Punktem docelowym rajdu pieszego był najwyższy punk masywu – Góra Ślęża (718 m n.p.m.). Po drodze młodzież zobaczyła też Wieżycę, punkt widokowy usytuowany na 415 m n.p.m. Na szczycie góry uczestnicy warsztatów mogli zobaczyć również zabytkowy kościół oraz schronisko turystyczne. Tu również zlokalizowana jest, robiąca wrażenie swoja wielkością, stacja przekaźnikowa.

 

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu:
Piotr Machoń.

 

Piotr Machoń

szkolny koordynator