W bieżącym roku szkolnym  Zespół Szkół prowadzi elektroniczną rekrutację do klas pierwszych, która rozpoczyna się od  01 czerwca 2018 r.

Uwaga: O przyjęciu kandydata do Branżowej Szkoły I Stopnia, do klasy o specjalności mechatronik decydować będzie pozytywny wynik egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną firm patronackich : Volkswagen Motor Polska S.A. oraz Sitech z Polkowic

Nabór elektroniczny rozpocznie się od  za pośrednictwem witryny firmy Vulcan – https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat

Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie Zespołu Szkół

Link do Regulaminu Rekrutacji Zespołu Szkół