W związku z organizacją spotkań autorskich z podróżnikiem Sebastianem R. Bielakiem biblioteki powiatu polkowickiego zapraszają do udziału w konkursie „The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę”.

Konkurs polega na rozwiązaniu krzyżówki podróżnika. Odpowiedz –hasło krzyżówki należy przesłać drogą mailową na adres koordynatora konkursu –Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka: bibliotekaprzemkow@wp.pl, dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Plac Targowy 1 a, 59-170 Przemków, podając swoje dane: imię i nazwisko, miejscowość oraz nr telefonu.

Do odpowiedzi należy dołączyć: w przypadku osoby pełnoletniej oświadczenie pełnoletniego uczestnika, a w przypadku niepełnoletniej zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie „The Last Frontier. Wyprawa życia na Alaskę”.

Konkurs trwa do 20 lutego 2018 r. Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi jury wylosuje zwycięzcę do którego trafi nagroda książkowa ufundowana przez Miejsko–Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą. Nagroda zostanie wręczona podczas spotkań autorskich.

Harmonogram spotkań:

21 lutego 2018 r. (środa):
– godz. 11.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Radwanicach, ul. Sportowa 10,
– godz. 14.00 –Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. Plac Targowy 1a (siedziba biblioteki).,
– godz. 17.00 – Biblioteka Publiczna w Grębocicach, ul. Kościelna 21.
22 lutego 2018 r. (czwartek):
– godz. 9.00 –Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie, ul. Kościuszki 3,
– godz. 12.00 – Gminna Biblioteka Publiczna w Gaworzycach, ul. Szkolna 211.

Regulamin konkursu, krzyżówka oraz oświadczenia dostępne są na stronach internetowych organizatorów, w siedzibach bibliotek publicznych powiatu polkowickiego oraz w Bibliotece Zespołu Szkół w Chocianowie

www.mgbp.pl
https://pl-pl.facebook.com/bibliotekapubliczna.wchocianowie/
www.gaworzyce.com.pl
www.facebook.com/gbpradwanice?ref=hl
www.grebocickie.pl
https://pl-pl.facebook.com/Przemkowski-O%C5%9Brodek-Kultur…/

Fot. ze strony www.sebastianbielak.pl